Stacja Kontroli Pojazdów czynna od 7:00 do 15:00-tej. Zapraszamy!!!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Dokumenty

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

1.           Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie www
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (Nazwa i adres Administratora)
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Mickiewicza 1
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
2 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@fts.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

 

MISJA I WIZJA SZKOŁY


     Jesteśmy CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w którym kształci się młodzież po gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej. Wszystkie działania kierujemy na dobro uczniów oraz ich dalszy los.

CENTRUM KSZAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Ostrowcu Św. jest szkołą, która działa po to aby:

  • Nasi uczniowie: maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności i postawy w każdym aspekcie: intelektualnym, duchowym, emocjonalnym, społecznym, fizycznym.
  • Ich rodzice: darzyli nas zaufaniem i mogli liczyć na wsparcie w wychowaniu dzieci na gruncie uniwersalnego systemu wartości.
  • Pracownicy szkoły: mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy.
  • Szkoła: cieszyła się uznaniem w środowisku.

      Priorytetem w naszych dziedzinach są jakość i efektywność nauczania oraz współpraca nauczyciel - uczeń - rodzice oparta na wzajemnym zrozumieniu i szacunku.
       Dążymy do przygotowania naszych uczniów do samodzielnego myślenia i działania.
      Chcemy wyposażyć naszych uczniów w umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie oraz uświadomić im, że edukacja jest ciągłym, trwającym całe życie procesem.
     Szanując światopogląd i uczucia religijne naszych uczniów kształtujemy ich wrażliwość, uczciwość i otwartość na drugiego człowieka.

Data dodania: 2022-03-30 20:27:01
Data edycji: 2023-12-19 17:55:43
Ilość wyświetleń: 2158

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej