Stacja Kontroli Pojazdów czynna od 7:00 do godziny 15:00-tej . Zapraszamy!!!

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Dokumenty

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

1.           Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie www
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (Nazwa i adres Administratora)
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Mickiewicza 1
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
2 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@fts.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

 

MISJA I WIZJA SZKOŁY


     Jesteśmy CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w którym kształci się młodzież po gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej. Wszystkie działania kierujemy na dobro uczniów oraz ich dalszy los.

CENTRUM KSZAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Ostrowcu Św. jest szkołą, która działa po to aby:

  • Nasi uczniowie: maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności i postawy w każdym aspekcie: intelektualnym, duchowym, emocjonalnym, społecznym, fizycznym.
  • Ich rodzice: darzyli nas zaufaniem i mogli liczyć na wsparcie w wychowaniu dzieci na gruncie uniwersalnego systemu wartości.
  • Pracownicy szkoły: mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy.
  • Szkoła: cieszyła się uznaniem w środowisku.

      Priorytetem w naszych dziedzinach są jakość i efektywność nauczania oraz współpraca nauczyciel - uczeń - rodzice oparta na wzajemnym zrozumieniu i szacunku.
       Dążymy do przygotowania naszych uczniów do samodzielnego myślenia i działania.
      Chcemy wyposażyć naszych uczniów w umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie oraz uświadomić im, że edukacja jest ciągłym, trwającym całe życie procesem.
     Szanując światopogląd i uczucia religijne naszych uczniów kształtujemy ich wrażliwość, uczciwość i otwartość na drugiego człowieka.

Data dodania: 2022-03-30 20:27:01
Data edycji: 2022-09-15 12:57:20
Ilość wyświetleń: 1234

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook