Stacja Kontroli Pojazdów czynna od poniedziałku do piątku od 7:00 do godziny 15:00-tej . Zapraszamy!!!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

WARSZTATY Z DORADZTWA ZAWODOWEGO.

W ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe odbyły się warsztaty   z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów przeprowadzone przez panią Martę Krutina.

Celem warsztatów było przedstawienie uczestnikom zasad funkcjonowania rynku pracy i sposobów jego analizowania oraz zapoznanie uczestników ze sposobami i narzędziami poszukiwania pracy jak również zapoznanie z zasadami skutecznej komunikacji w trakcie poszukiwania pracy oraz zasad rozmowy kwalifikacyjnej. Uczniowie zapoznali się z zasadami planowania i zarządzania czasem jak również z zasadami planowania własnych działań i podejmowania decyzji w zakresie wyboru.

W trakcie zięć uczniowie zapoznali się z:ofertą zatrudnienia na rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców w zakresie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, zasadami wynagradzania, strategiami poszukiwania pracy, zasadami komunikowania się z pracodawcami, metodami tworzenia życiorysu zawodowego- CV jak również metodami tworzenia listu motywacyjnego. Poza tym uczniowie zapoznali się z: cechami procesu komunikacji, procesem komunikacji (cel, przekaz, komunikaty, kanały, zakłócenia), zasadami mówienia, słuchania, prezentowania, autoprezentacją, przebiegiem rozmowy kwalifikacyjnej, ustalaniem priorytetów, metodami zarządzaniem czasem.

Nabyte wiedza i umiejętności pozwolą uczniom lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy, aktywnego poszukiwania pracy, kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, tworzyć podstawowe dokumenty pracownika poszukującego pracy. Zostali przygotowani do autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej. Nauczyli się planować własną karierę. Poznali sposoby organizowania czasu.

Umiejętności te są podstawą skutecznego poszukiwania pracy, a także funkcjonowania w środowisku pracy.

 

Data dodania: 2022-04-28 21:00:31
Data edycji: 2022-04-28 21:06:16
Ilość wyświetleń: 258

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej