Stacja Kontroli Pojazdów czynna od 7:00 do godziny 15:00-tej . Zapraszamy!!!

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Sprawozdanie z zajęć - przygotowanie kulturowe

Sprawozdanie z zajęć - przygotowanie kulturowe

w okresie od stycznia do kwietnia 2022

w wymiarze 10 godzin stacjonarnie

w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego

 

Celem zajęć było kształtowanie postaw otwartości wobec obcej kultury.

Zajęcia kulturowe obejmowały tematykę z zakresu dziedzictwa kulturowego Portugalii. Tematyka obejmowała:

- historię kraju

- uwarunkowania geograficzne kraju i regionów

- walory turystyczne regionów

- kuchnia

- zwyczaj i etykieta

- stereotypy kulturowe

- wybitne postaci

- dziedzictwo muzyczne – fado

- życie codzienne – obyczaje, prawo

- bezpieczeństwo podróży i pobytu

Wiedza zdobyta przez młodzież pozwoli lepiej zrozumieć im nowe środowisko, zachowania obywateli obcego kraju oraz pomoże szybciej zaaklimatyzować się w nowym miejscu.

Uczniowie wykazywali zainteresowanie walorami turystycznymi, kuchnią i muzyką współczesną Portugalii. Ze swobodą wyszukiwali przydatne informacje o celu ich podróży.

Anna Rabczewska

Data dodania: 2022-04-25 22:42:57
Ilość wyświetleń: 177

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook