Stacja Kontroli Pojazdów czynna od 7:00 do godziny 15:00-tej . Zapraszamy!!!

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne uczniów do projektu „Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

W dniu 13.09.2021 r. odbyło się  spotkanie informacyjno -  rekrutacyjne  uczniów do projektu „Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

W spotkaniu wzięli udział uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim., w szczególności uczniowie kształcący się na profilach:  

  • technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich,
  • mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,  fryzjer ,

którzy nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Podczas spotkania informacyjnego:  Kierownik projektu p. Joanna Koczubiej  , Koordynator szkolny p.Marta Krutina , Dyrektor p.Marcin Sitarz    przedstawili  Uczniom  zasady udziału w projekcie oraz podstawowe informacje dotyczące kursów, ich realizacji i zakresu działań .

 

Uczniowie biorący udział w Kursach projektowych – zdobędą możliwość  nabycia kompetencji i uprawnień wyjątkowo poszukiwanych na polskim i europejskim rynku pracy. Również Przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają potrzebę zatrudniania młodych pracowników już z kursami i uprawnieniami zawodowymi – zyskując wykwalifikowaną kadrę specjalistów w swojej firmie.  

 

Serdecznie dziękujemy  za zainteresowanie , liczną frekwencję na spotkaniu oraz złożone ankiety rekrutacyjne

Data dodania: 2022-03-30 21:53:38
Data edycji: 2022-03-30 21:54:48
Ilość wyświetleń: 111

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook