Stacja Kontroli Pojazdów czynna od 7:00 do godziny 15:00-tej . Zapraszamy!!!

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Jak się do nas dostać?

Witamy wszystkich ósmoklasistów stojących przed wyborem przyszłej ścieżki zawodow

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się elektronicznie poprzez założenie profilu na stronie: 

https://nabor.pcss.pl/powiatostrowiecki/szkolaponadpodstawowa/

 

Zobacz:

Ważne terminy dla absolwentów szkoły podstawowej - terminarz składania dokumentów:

od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022 r. - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 24 czerwca 2022r. do 13 lipca 2022r. do godz.1500 - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

- 21 lipca 2022 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

- od 22 lipca do 29 lipca 2022 r. - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

- 1 sierpnia 2022 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 ___________________________

Zarządzenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

Zmiany w Zarządzeniu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 kwietnia 2022

Data dodania: 2022-03-30 19:57:52
Data edycji: 2022-05-24 20:17:01
Ilość wyświetleń: 3449

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook