Stacja Kontroli Pojazdów czynna od 7:00 do godziny 15:00-tej . Zapraszamy!!!

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Portugalia czeka na uczniów Samochodówki

Praktyki zawodowe są ważnym elementem edukacji w technikum. Nabycie umiejętności praktycznych cieszyć będzie tym bardziej jeżeli towarzyszyć temu będzie zwiedzanie Europy. W maju i czerwcu 2022 grupa uczniów z klas III technikum w CKZiU w Ostrowcu Św. odbędzie praktykę w Portugalii. Praktyka w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe - "Praktyki zawodowe w Portugalii - gwarancją lepszej pracy operatorów CNC, mechaników i fryzjerek". Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczniowie otrzymają certyfikat Europass potwierdzający  zdobycie wiedzy i doświadczenia podczas mobilności, które są uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Na praktykę zawodową do Bragi pojedzie grupa 24 uczniów w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik i technik usług fryzjerskich. Jednak tymczasem przygotowują się oni do pobytu w Portugalii pod względem zawodowym, kulturowym, językowym. Nie zabrakło także warsztatów psychologicznych. W obszarze przygotowania i rozwoju zawodowego uczniowie odbyli szkolenie praktyczne. Tematyka zajęć w zawodzie technik pojazdów samochodowych obejmowała obszary z zakresu diagnozy pojazdów samochodowych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska w koneksji do nowych rozwiązań konstrukcyjnych samochodów.  Natomiast przyszli technicy mechanicy szkolili się w zakresie opracowania procesu technologicznego obróbki. Pracowali na obrabiarkach CNC i konwencjonalnych. Uczennice kształcące się w zawodzie technik fryzjer wykonywały ćwiczenia z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych i zasad postępowania z włosami dodanymi oraz metod i technik doczepiania włosów oraz ich strzyżenia.

Nie zabrakło także szkolenia kulturowego i językowego. Wyszliśmy z założenia, że należy przygotować się wszechstronnie do podróży. Znajomość języka, historii, symboli kultury portugalskiej na pewno będzie mile widziana przez naszych gospodarzy w Bradze. Uczniowie poznali zabytki, charakter i specyfikę tego miasta i okolicy.  Szczególnie w pamięci pozostała muzyka fado, odzwierciedlająca los Portugalczyków. 

Powodzenia w realizacji praktyk zawodowych w Portugalii.Data dodania: 2022-05-16 16:32:37
Data edycji: 2022-05-16 16:37:01
Ilość wyświetleń: 211

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook