Warsztaty Szkolne

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Iłżecka 45
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Tel. 41 263-10-44

kierownik warsztatów: mgr inż. Robert Dydo

z-ca kierownika: mgr inż. Piotr Książek

 

Badania techniczne pojazdów samochodowych w ramach Stacji Kontroli Pojazdów

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 17:00

 

Przeglądy techniczne pojazdów:

Ciągniki rolnicze -T
Pojazdy do 3,5 t -B
Zasilanie gazem -c