Technikum nr 4

 Tecnikum nr 4 na podbudowie gimnazjum
 
Aktualnie kształcimy w zawodach:
  • technik mechanik (kwalifikacja M.19 operator obrabiarek skrawających),
  • technik pojazdów samochodowych,
  • technik usług fryzjerskich.

 

Tecnikum nr 4 na podbudowie szkoły podstawowej

Aktualnie kształcimy w zawodach:

 

  • technik mechanik (kwalifikacja M.19 operator obrabiarek skrawających),
  • technik pojazdów samochodowych,
  • technik usług fryzjerskich.