Szkoła Branżowa I stopnia nr 4

Szkoła Branżowa I stopnia nr 4 na podbudowie gimnazjum

Aktualnie kształcimy w zawodach:

  • kierowca mechanik
  • elektromechanik pojazdów samochodowych
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • fryzjer

 

Szkoła Branżowa I stopnia nr 4 na podbudowie szkoły podstawowej

Aktualnie kształcimy w zawodach:

  • kierowca mechanik
  • elektromechanik pojazdów samochodowych
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • fryzjer