Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

  • przewodniczący  -  p.Joanna Dębicka
  • z-ca przewodniczącego  -  p.Justyna Kwiatkowska
  • sekretarz  -  p.Mariusz Wójcik

Komisja Rewizyjna

  • przewodniczący komisji  -  p. Ewa Piwnik
  • członek komisji  -  p. Mirosław Dabrowski
  • czlonek komisji- p.Beata Soboń

 

 Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 16.03.2020r o godzinie 16:00 w świetlicy szkolnej.

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW CKZiU, więcej