Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

  • przewodniczący  -  p. Anna Latała - Hedhili
  • z-ca przewodniczącego  -  p. Jolanta Bakalarska
  • sekretarz  -  p. Agnieszka Chłopek  

Komisja Rewizyjna

  • przewodniczący komisji  -  p. Sebastian Zięba
  • członek komisji  -  p. Dariusz Wierzbiński

 

 

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW CKZiU, więcej