Grono Pedagogiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 mgr Marcin Sitarz - historia, dyrektor szkoły

mgr Dorota Borecka - przedmioty zawodowe/praktyczna nauka zawodu branży fryzjerskiej

mgr Mikołaj Chałupczak - język angielski

mgr Małgorzata Cholewińska - geografia, biologia

mgr Mirosław Cichoński - przedmioty ekonomiczne

mgr Anna Cymerys - matematyka, informatyka

mgr Grzegorz Dec - wychowanie fizyczne

mgr inż. Robert Dydo - praktyczna nauka zawodu branży mechanicznej, kierownik warsztatów szkolnych

mgr Anna  Frejlich - bibliotekarz

mgr Renata Gałęzia - religia

Witold Gawlik - praktyczna nauka zawodu branży mechanicznej

mgr Anna Gębura - nauczyciel rewalidacji, socjoterapeuta, terapeuta autyzmu, pedagog, trener treningu umiejętności społecznych TUS.

mgr Joanna Gozdur - pedagogika, podstawy psychologii, pedagog szkolny

mgr inż. Zbigniew Jaśkiewicz - przedmioty zawodowe branży elektrycznej, społeczny inspektor pracy

mgr inż. Urszula Jop - przedmioty zawodowe branży mechanicznej, kierownik szkolenia praktycznego

mgr inż. Daniel Kapusta - praktyczna nauka zawodu branży samochodowej

mgr Olga Kot - język angielski

mgr Marta Krutina - biologia, chemia

Justyna Kwiatkowska - religia

mgr inż. Piotr Książek - praktyczna nauka zawodu branży samochodowej, z-ca kierownika warsztatów szkolnych 

mgr inż. Dariusz Kurzyński - praktyczna nauka zawodu branży samochodowej

mgr Beata Lidwa - praktyczna nauka zawodu branży fryzjerskiej

mgr inż. Krzysztof Luzak - przedmioty zawodowe/praktyczna nauka zawodu branży mechanicznej

mgr inż. Rafał Maciąg - przedmioty zawodowe branży samochodowej

mgr Magdalena Majewska - język angielski

mgr inż. Anna Mirkiewicz-Antoń - przedmioty zawodowe branży mechanicznej

mgr inż. Krzysztof Mochola - praktyczna nauka zawodu branży samochodowej

mgr Marcin Myśliwski - wychowanie fizyczne

mgr Anna Orłowska - fizyka, przedmioty zawodowe branży fryzjerskiej

mgr  Małgorzata Partyka - bibliotekarz

mgr inż. Roman Pieczyński - przedmioty zawodowe branży samochodowej

mgr Grzegorz Pobiega - informatyka, bhp

Żaneta Pajda - praktyczna nauka zawodu branży fryzjerskiej

mgr Katarzyna Przednowek - praktyczna nauka zawodu branży fryzjerskiej

mgr Anna Rabczewska - historia, wos

mgr Magdalena Rafalska - język polski, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr inż. WojciechSadłos - praktyczna nauki zawodu branży elektrycznej

Joanna Serafin - praktyczna nauka zawodu branży fryzjerskiej

mgr Edyta Skowron - wychowanie fizyczne

mgr Justyna Skrzypczak - matematyka, informatyka

mgr Urszula Sowa - język polski, wiedza o kulturze

mgr Iwona Szot – Zbrojna - język niemiecki

mgr inż. Waldemar Szymoniak - przedmioty zawodowe, z-ca dyrektora szkoły

mgr Anna Tomaszewska - przedmioty zawodowe branży elektrycznej

mgr Monika Włodarska - język polski, 

mgr Marek Wojsa - praktyczna nauka zawodu branży samochodowej

mgr Dorota Żak - wychowanie fizyczne