Dokumenty

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

1.           Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie www
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (Nazwa i adres Administratora)
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Mickiewicza 1
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
2 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

 

 

MISJA I WIZJA SZKOŁY


     Jesteśmy CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w którym kształci się młodzież po gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej. Wszystkie działania kierujemy na dobro uczniów oraz ich dalszy los.

CENTRUM KSZAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Ostrowcu Św. jest szkołą, która działa po to aby:

  • Nasi uczniowie: maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności i postawy w każdym aspekcie: intelektualnym, duchowym, emocjonalnym, społecznym, fizycznym.
  • Ich rodzice: darzyli nas zaufaniem i mogli liczyć na wsparcie w wychowaniu dzieci na gruncie uniwersalnego systemu wartości.
  • Pracownicy szkoły: mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy.
  • Szkoła: cieszyła się uznaniem w środowisku.

      Priorytetem w naszych dziedzinach są jakość i efektywność nauczania oraz współpraca nauczyciel - uczeń - rodzice oparta na wzajemnym zrozumieniu i szacunku.
       Dążymy do przygotowania naszych uczniów do samodzielnego myślenia i działania.
      Chcemy wyposażyć naszych uczniów w umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie oraz uświadomić im, że edukacja jest ciągłym, trwającym całe życie procesem.
     Szanując światopogląd i uczucia religijne naszych uczniów kształtujemy ich wrażliwość, uczciwość i otwartość na drugiego człowieka.
      Propagujemy zdrowy tryb życia.

 

 

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO, pobierz

STATUT LO dla dorosłych, więcej

PLAN PRACY SZKOŁY, więcej

PROGRAM WYCHOWAWCHO-PROFILAKTYCZNY, wiecej

REGULAMIN WYCIECZEK CKZiUwięcej

Kalendarium rok szolny 2021/2022, wiecej

 

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY,  więcej

Zarządzenie nr26/2021

Zarządzenie nr25/2021

Zarządzenie nr24/2021

Zarządzenie nr19/2021

Zarządzenie nr16/2021

Zarządzenie nr15/2021

Zarządzenie nr14/2021

Zarządzenie nr13/2021

Zarządzenie nr10/2021

-Zarządzenie nr6/2021

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego, więcej