Dokumenty

KLAUZULA INFORMACYJNA

 • administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. A. Mickiewicza 1, przedstawicielem jest dyrektor szkoły
 • inspektorem ochrony danych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św. jest pani Anna Tomaszewska e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 41 266 78 10
 • dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) będą w zakresie działalności dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 • dane osobowe będą przechowywane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
  w zależności co nastąpi pierwsze
 • każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym


 

 

MISJA I WIZJA SZKOŁY


     Jesteśmy CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w którym kształci się młodzież po gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej. Wszystkie działania kierujemy na dobro uczniów oraz ich dalszy los.

CENTRUM KSZAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Ostrowcu Św. jest szkołą, która działa po to aby:

 • Nasi uczniowie: maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności i postawy w każdym aspekcie: intelektualnym, duchowym, emocjonalnym, społecznym, fizycznym.
 • Ich rodzice: darzyli nas zaufaniem i mogli liczyć na wsparcie w wychowaniu dzieci na gruncie uniwersalnego systemu wartości.
 • Pracownicy szkoły: mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy.
 • Szkoła: cieszyła się uznaniem w środowisku.

      Priorytetem w naszych dziedzinach są jakość i efektywność nauczania oraz współpraca nauczyciel - uczeń - rodzice oparta na wzajemnym zrozumieniu i szacunku.
       Dążymy do przygotowania naszych uczniów do samodzielnego myślenia i działania.
      Chcemy wyposażyć naszych uczniów w umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie oraz uświadomić im, że edukacja jest ciągłym, trwającym całe życie procesem.
     Szanując światopogląd i uczucia religijne naszych uczniów kształtujemy ich wrażliwość, uczciwość i otwartość na drugiego człowieka.
      Propagujemy zdrowy tryb życia.

 

 

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO, więcej

STATUT LO dla dorosłych, więcej

PROGRAM WYCHOWAWCZY CKZiU, więcej

PROGRAM PROFILAKTYCZNY CKZiU, więcej

PLAN PRACY SZKOŁY, więcej

REGULAMIN WYCIECZEK CKZiUwięcej