Baza dydaktyczna

    Aktualna baza lokalowa to warsztaty szkolne i budynek szkolny, w którym znajdują się pomieszczenia administracyjne szkoły, nowoczesne pracownie przedmiotowe, w tym 2 informatyczne, pracownia językowa, biblioteka z czytelnią, w której mieści się centrum multimedialne, świetlica, sala gimnastyczna, siłownia, gabinet pielęgniarki szkolnej, sklepik.
    W ostatnich latach obiekt szkolny został w sposób znaczący zmodernizowany i dostosowany do potrzeb aktualnych kierunków kształcenia. Kolejne klasopracownie na bieżąco są remontowane, odnawiane i doposażone w nowoczesne środki dydaktyczne. Przeprowadzono również generalny remont warsztatów szkolnych. W roku szkolnym 2010\2011 uczniowie rozpoczęli praktyczną naukę zawodu w wygodnych, nowoczesnych, wyposażonych na miarę XXI wieku pracowniach mechanicznych, technicznych, elektromechaniki i mechaniki samochodowej oraz pracowniach fryzjerskich. Dobrze wyposażone w najnowocześniejsze środki dydaktyczne pracownie zapewniają uczącej się młodzieży przygotowanie do egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, czynią także naukę wybranego zawodu atrakcyjną.
    Wysoko wykwalifikowana kadra, dobrze wyposażona baza dydaktyczna dają gwarancję profesjonalnego przygotowania do wymagań współczesnego rynku pracy.