OFERTA EDUKACYJNA

 

baner 2

 

 ÓSMOKLASISTO!

GIMNAZJALISTO!

PRZYJDŹ I ZOBACZ!

U NAS BĘDZIE SIĘ DZIAĆ!

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

17 maja 2019 roku, w godz.: 9.00 – 12.00

 

  • dla młodzieży - warsztaty zawodowe,
  • dla rodziców - pokaz pracowni i wyposażenia oraz darmowy wiosenny przegląd sprawności pojazdu. 

  ulotka 1 ulotka 2

 

Regulamin Rekrutacji na na rok szkolny 2019/2020 

 

GIMNAZJALISTO! I ÓSMOKLASISTO!


       Czy wiesz, że kreatywność, pasja, warsztat uczyniły z wielu wielkich mistrzów w swoim zawodzie. Lista znanych nazwisk jest długa, a może jest na niej miejsce także na Twoje? Kto wie? 

        Masz niepowtarzalną szansę spełniać swoje marzenia i rozwijać talenty w Technikum Nr 4 oraz 3-letniej Szkole Branżowej I Stopnia. Dowiedz się więcej o kierunkach, odwiedzając naszą szkołę w czasie 

 

                              

                 

 reka-ruchomy-obrazek-0090   Nasza oferta edukacyjna

 reka-ruchomy-obrazek-0090   Nasza duma-pracownie                                 

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
TECHNIK MECHANIK

  

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  NR 4

KIEROWCA MECHANIK

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ELEKTRYK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

FRYZJER

 

  Terminarz rekrutacji i składania dokumentów

 

Harmonogram  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym,

a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych

na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum- pobierz

 

 

Harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym,

a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych

na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej- pobierz

 

 

 

Wymagane dokumenty 

 

Kandydaci do klas I-szych Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia składają następujące dokumenty: 
* wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
* świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu, 
* 2 zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (należy dostarczyć po przyjęciu do szkoły), 
* kartę zdrowia (należy dostarczyć po przyjęciu do szkoły), 

 

* ocenę wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki, wystawioną przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań (skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie szkoły), 
* orzeczenie kwalifikacyjne Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej uprawnionej do wydawania takich orzeczeń, zawierające wniosek o pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, 
* zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wystawione laureatom zawodów ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych.