OFERTA EDUKACYJNA

 

ulotka-2 2

 

 ÓSMOKLASISTO

PRZYJDŹ I ZOBACZ!

U NAS BĘDZIE SIĘ DZIAĆ!

 

Regulamin Rekrutacji na na rok szkolny 2020/2021 

 

 

 Terminarz rekrutacji i składania dokumentów

 

Harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym,

a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych

na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej- pobierz

 

 

 

 

 ÓSMOKLASISTO!


       Czy wiesz, że kreatywność, pasja, warsztat uczyniły z wielu wielkich mistrzów w swoim zawodzie. Lista znanych nazwisk jest długa, a może jest na niej miejsce także na Twoje? Kto wie? 

        Masz niepowtarzalną szansę spełniać swoje marzenia i rozwijać talenty w Technikum Nr 4 oraz 3-letniej Szkole Branżowej I Stopnia. Dowiedz się więcej o kierunkach, odwiedzając naszą szkołę w czasie 

            

                 

 reka-ruchomy-obrazek-0090   Nasza oferta edukacyjna

 reka-ruchomy-obrazek-0090   Nasza duma-pracownie   TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
TECHNIK MECHANIK

  

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  NR 4

KIEROWCA MECHANIK

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ELEKTRYK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

FRYZJER

 

 

Przeliczenie na punkty  ocen z zajęć edukacyjnych:

 

 

technik pojazdów samochodowych      

  j.plski

matematyka 

j.obcy nowożytny

informatyka    

                  
technik mechanik
kierowca mechanik
elektromechanik pojazdów samochodowych
elektryk
mechanik pojazdów samochodowych
operator obrabiarek skrawających
technik usług fryzjerskich

  j.plski 

matematyka 

j.obcy nowożytny

plastyka    

fryzjer

 

 

Wymagane dokumenty 

 

Kandydaci do klas I-szych Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia składają następujące dokumenty: 
* wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
* świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu, 
* 2 zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (należy dostarczyć po przyjęciu do szkoły), 
* kartę zdrowia (należy dostarczyć po przyjęciu do szkoły), 

 

* ocenę wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki, wystawioną przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań (skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie szkoły), 
* orzeczenie kwalifikacyjne Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej uprawnionej do wydawania takich orzeczeń, zawierające wniosek o pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, 
* zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wystawione laureatom zawodów ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych.