Plan pracy SU

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
W
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
ROK SZKOLNY 2018/2019