Plan pracy SU

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
W
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
ROK SZKOLNY 2016/2017

WRZESIEŃ
• spotkanie organizacyjne – ustalenie działań całorocznych samorządu i odpowiedzialnych za to osób
• prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego
• aktualizowanie strony Samorządu Uczniowskiego w internecie
• losowanie szczęśliwego numerka
• spotkanie z samorządami klasowymi, zapoznanie ich z podejmowanymi działaniami i akacjami
• nabór chętnych osób do Samorządu Uczniowskiego
• ustalenie planu pracy na rok 2016/2017
• potkanie z dyrektorem i zatwierdzenie planu pracy
• ślubowanie klas pierwszych

PAŹDZIERNIK
• pomoc w organizowaniu imprez okolicznościowych
• kiermasz słodkości (suma symboliczna)
• zbiórka nakrętek plastikowych

LISTOPAD
• akcja charytatywna „Góra grosza”
• dyskoteka andrzejkowa

GRUDZIEŃ
• kiermasz bożonarodzeniowy
• spotkanie z Mikołajem
• przeprowadzenie akcji: :Czapka Mikołaja zwalnia od czytania”
• przygotowanie życzeń świątecznych dla nauczycieli i pracowników szkoły
• udział w akcji charytatywnej: „Szlachetna paczka”
• przygotowanie paczki żywnościowej dla najbardziej potrzebującego ucznia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
• wprowadzenie akcji: „Przygotuj paczkę dla...” (przygotowanie paczek dla podopiecznych): Dom Dziecka w Stawie Kunowskim, Dom Starców Św. Alberta w Skoszynie, Dom Wspólnoty w Zochcinie, Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

STYCZEŃ
• dyskoteka na zakończenie semestru

LUTY
• poczta Walentynkowa

MARZEC
• Dzień kobiet (chłopcy dla dziewcząt)
• Dzień Wiosny – konkurs na najzabawniejsze przebranie

KWIECIEŃ
• Święto Wielkiej Nocy
• Dzień Ziemi
• przygotowanie paczki żywnościowej dla najbardziej potrzebującego ucznia
• pożegnanie klas IV

MAJ
• Rocznica Konstytucji 3 Maja
• pomoc w przygotowaniu dni otwartych szkoły

CZERWIEC
• Dzień Dziecka w szkole
• pożegnanie uczniów kończących szkołę
• podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego


• Samorząd Uczniowski (poczet sztandarowy) zobowiązuje się przez cały rok szkolny uczestniczyć w przewidzianych uroczystościach miejskich zgodnych z kalendarium roku 2016/2017
• wykonywanie gazetek okolicznościowych zgodnych z tematyką (gazetka na tablicy Samorządu Uczniowskiego)
• organizować wszelkie akcje nieprzewidziane w Planie Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017