Terminarz rekrutacji i składania dokumentów

 

Harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej -pobierz

 

100 ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

JPII Karol Józef Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II – papież, urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Pontyfikat Jana Pawła II trwał ponad 26 lat i był drugim co do długości w dziejach Kościoła. Podczas wszystkich pielgrzymek Jan Paweł II przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co odpowiada 40-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i czterokrotnej odległości między Ziemią a Księżycem. Jan Paweł II odbył 102 pielgrzymki zagraniczne, podczas których odwiedził 135 krajów, oraz 142 podróże na terenie Włoch, podczas których wygłosił 898 przemówień. Z 334 istniejących rzymskich parafii odwiedził 301.

Był papieżem, który miłością nawracał serca, darował pokój ludzkości, żarliwie miłował Boga, utwierdzał wiarę i szczerze kochał wszystkich ludzi.

Nasz papież odwiedzał wiele krajów nie tylko te chrześcijańskie. A poprzez swoje piękne słowa o Bogu dotarł do wielu serc i umysłów na całym świecie, w ten sposób nawracał i jednoczył ludzi

https://diecezja.pl/apostolowie-milosierdzia/swiety-jan-pawel-ii/

Cytaty św. Jana Pawła II:

Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.

 Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.

Każdy z was młodzi przyjaciele znajduje też w zyciu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie może się uchylać. Nie może zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić...!

 Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach. 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 

 Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest Twoje.

Wypaczone pojęcia wolności, rozumianej jako niczym nie ograniczona samowola, nadal zagrażają demokracji i wolnym społeczeństwom.

 

 

Święto Narodowe

2 Maja- DZIEŃ FLAGI

flaga-polski-ruchomy-obrazek-0007 

 

Święto Konstytucji 3 Maja 

USTAWA RZĄDOWA

czyli

KONSTYTUCYA

3. maja 1791

Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka, ze wszystkiemi jej prawami.

Szlachtę za najpierwszych obrońców wolności i niniejszej konstytucyi uznajemy; każdego szlachcica cnocie, obywatelstwu i honorowi, jej świętość do szanowania, jej trwałość strzeżenia poruczamy, jako jedyną twierdzę ojczyzny i swobód naszych.

Prawo na teraźniejszym sejmie zapadłe pod tytułem: Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej w zupełności mie

chcemy i za część niniejszej konstytucyi deklarujemy, jako prawo wolnej szlachcie polskiej, dla bezpieczeństwa ich swobód i całości spólnej ojczyzny nową, prawdziwą i skuteczną dające siły.[1]

Lud rolniczy, z pod którego ręki płynie najobfitsze bogactw krajowych źródło, który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zatem najdzielniejszą kraju siłę, tak przez sprawiedliwość i obowiązki chrześciańskie jako i przez własny nasz interes dobrze zrozumiany, pod opiekę prawa i rządu krajowego, przyjmujemy

Wszelka władza w społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu.

Trzy władze rząd narodu polskiego składa

powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składa

będą; to jest: władza prawodawcza w stanach zgromadzonych; władza najwyższa wykonawcza w królu i straży, i władza sądownicza w juryzdykcyach na ten koniec ustanowionych lub ustanowi

się mających.

Sejm czyli stany zgromadzone, na dwie izby dzieli

się będą: na izbę poselską i na izbę senatorską, pod prezydencyą króla.

Wszystko i wszędzie większością głosów decydowane by

powinno. Przeto liberum veto, konfederacye wszelkiego gatunku i sejmy konfederackie, jako duchowi niniejszej konstytucyi przeciwne, rząd obalające, spółeczność niszczące, na zawsze znosimy.

Dla porządnego władzy wykonawczej dopełnienia, ustanawiamy oddzielne komisye mające związek ze Strażą i obowiązane do posłuszeństwa tejże Straży.

Tron polski elekcyjnym przez familie mie

na zawsze chcemy i ustanawiamy.

Władza sądownicza nie może by

wykonywaną ani przez władzę prawodawczą, ani przez króla; lecz przez magistratury na ten koniec ustanowione i wybierane.

Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej.

Ósmoklasisto!!!

Specjalnie dla Was stworzyliśmy spot reklamowy!!!

Zapraszamy do obejrzenia


spothttps://drive.google.com/file/d/1Fpk6nwqsbSVHDg08ObUg0qWekEIP_bgd/view?usp=sharing

Od 4 maja czynna Stacja Kontroli Pojazdów!

Informujemy, że nasza Stacja Kontroli Pojazdów  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Iłżecka 45 będzie czynna od 4 maja 2020r.

Od poniedziałku do piątku w godz.7:00 - 12:00.

tel. 41 263-10-44

ZAPRASZAMY!