OFERTA EDUKACYJNA

  Zobacz: Samochodówka dla gimnazjalisty

baner 2

 

 

 

Zapraszamy na  Dzień otwrty  dnia 12 maja w godzinach od 9:00 do 12:00

  • dla gimnazjalistów - warsztaty zawodowe,
  • dla rodziców- pokaz pracowni i wyposażenia oraz darmowy wiosenny przegląd sprawności pojazdu. 

 

 dzotwarty

 

Regulamin Rekrutacjina na rok szkolny 2018/2019 

 

GIMNAZJALISTO!


       Czy wiesz, że kreatywność, pasja, warsztat uczyniły z wielu wielkich mistrzów w swoim zawodzie. Lista znanych nazwisk jest długa, a może jest na niej miejsce także na Twoje? Kto wie? 

        Masz niepowtarzalną szansę spełniać swoje marzenia i rozwijać talenty w Technikum Nr 4 oraz 3-letniej Szkole Branżowej I Stopnia. Dowiedz się więcej o kierunkach, odwiedzając naszą szkołę w czasie 

 

                              

                 

 reka-ruchomy-obrazek-0090   Nasza oferta edukacyjna

 reka-ruchomy-obrazek-0090   Nasza duma-pracownie   


                              

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
TECHNIK MECHANIK

  

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  NR 4

KIEROWCA MECHANIK

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ELEKTRYK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

FRYZJER

 

  Terminarz rekrutacji i składania dokumentów

tabelka z par 4 1

 

Wymagane dokumenty 

 

Kandydaci do klas I-szych Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia składają następujące dokumenty: 
* wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
* świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
* 2 zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (należy dostarczyć po przyjęciu do szkoły), 
* kartę zdrowia (należy dostarczyć po przyjęciu do szkoły), 

 

* ocenę wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki, wystawioną przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań (skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie szkoły), 
* orzeczenie kwalifikacyjne Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej uprawnionej do wydawania takich orzeczeń, zawierające wniosek o pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, 
* zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wystawione laureatom zawodów ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych.