Praktyki zawodowe w Portugalii

logoef1                               logoeu
Program Power
Praktyki zawodowe w Portugalii-gwarancją lepszej pracy operatorów CNC, mechaników i fryzjerek.
 
 

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIEŃ pobierz

 
 

Sprawozdanie

W dniach 27.02.2020 i 04.03.2020r. w budynku Warsztatów Szkolnych w dziale obróbki skrawaniem odbyły się zajęcia dla uczniów wyjeżdżających na praktyki do Portugali. W zajęciach uczestniczyło dziewięciu uczniów klasy IIITmf CKZiU w Ostrowcu Św. Zajęcia miały charakter ćwiczeń. Uczniowie po zapoznaniu się z treścią zadania i rysunkiem technicznym elementu musieli opracować proces technologiczny tj. : dobrać obrabiarkę, kolejność wykonywanych operacji i zabiegów, odpowiednie narzędzia, parametry obróbki, sprzęt ochrony osobistej i wykonać detal zgodnie z wymiarami umieszczonymi na rysunku. Zadania były wykonywane na obrabiarkach CNC i konwencjonalnych. Uczniowie wykazywali zaangażowanie i ciekawość na zajęciach, zadawali wiele pytań odnośnie wykonania pracy .

 porto4 porto3
porto2  port5
 
 
 
  • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

NA REZERWACJĘ I ZAKUP BILETÓW LOTNICZYCH DO/Z PORTUGALI ORAZ TRANSFERY NA/Z LOTNISKA DLA 2 OSÓB pobierz

  • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

    NA UBEZPIECZENIE OC, NNW, KL DLA 27 OSÓB PODCZAS PODRÓŻY DO/Z PORTUGALII I W CZASIE POBYTU W PORTUGALII pobierz

  • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

NA REZERWACJĘ I ZAKUP BILETÓW LOTNICZYCH DO/Z PORTUGALI ORAZ TRANSFERY NA/Z LOTNISKA DLA 27 OSÓB pobierz

 

Uczniowie CKZiU przygotowują się do praktyk zawodowych w Portugalii.

Porto czeka na uczniów Samochodówki.

Praktyki zawodowe są ważnym elementem edukacji w technikum. Nabycie umiejętności praktycznych cieszy będzie tym bardziej jeżeli towarzyszyć temu będzie zwiedzanie Europy. W tym roku szkolnym grupa uczniów z klas III technikum w CKZiU w Ostrowcu Św. odbędzie praktykę w Portugalii. Praktyka w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe - "Praktyki zawodowe w Portugalii-gwarancją lepszej pracy operatorów CNC, mechaników i fryzjerek". Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Na praktykę zawodową do Porto pojedzie grupa 24 uczniów w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik i technik usług fryzjerskich. Jednak tymczasem przygotowują się oni do pobytu w Portugalii pod względem kulturowym. W dniach 27- 29 stycznia 2020 roku uczniowie uczestniczyli w szkoleniu kulturowym. Wyszliśmy z założenia, że należy przygotować się wszechstronnie do podróży. Znajomość historii, symboli kultury portugalskiej na pewno będzie mile widziana przez naszych gospodarzy w Porto. Uczniowie poznali zabytki, charakter i specyfikę Porto. Szczególnie w pamięci pozostała muzyka fado, odzwierciedlająca los Portugalczyków.

Powodzenia w dalszych przygotowaniach do odbycia praktyk zawodowych w Portugalii.

   

  

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI, pobierz

 

Projekt "Praktyki zawodowe w Portugalii-gwarancją lepszej pracy operatorów CNC, mechaników i fryzjerek"-

Nr projektu-2019-1-PL01-KA102-064249

Od 01.10.2019r., realizujemy projekt Międzynarodowa mobilność uczniów uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt przewiduje organizację miesięcznych praktyk zawodowych dla 25 uczniów klas III technikum kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych i technik fryzjer. Program stażu zagranicznego będzie zorganizowany w profesjonalnych przedsiębiorstwach zajmujących się działalnością związaną z kierunkiem kształcenia uczniów w Balceros,w Portugalii. Przewidziany termin stażu:18 V-12 VI 2020r.

Nadrzędne cele projektu to umożliwienie uczniom podniesienia kwalifikacji zawodowych i kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim a w szczególności językiem branżowym oraz zastosowanie i poszerzenie nabytej w szkole wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy.

Projekt zapewni skorzystanie z zawodowego doświadczenia partnera, a tym samym umożliwi poszerzenie wiedzy merytorycznej w zakresie funkcjonowania interesujących nas branż.

Szczegółowe informacje u nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz koordynatora projektu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie.