Egzamin Zawodowy

 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

 

Opłaty za egzamin zawodowy

 

 

WYKAZ KWALIFIKACJI W ZAWODACH:


TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513

M.18. - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

M.12. - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.42. - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

TECHNIK MECHANIK 311504

M.19. - Użytkowanie obrabiarek skrawających

M.44.- Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105

A.19. - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

A.23. - Projektowanie fryzur

 

FRYZJER 514101

A.19. - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

M.18. - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

M.12. - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

Procedury: http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=245

Informatory: http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=204