Egzamin Zawodowy

 Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.docx

https://www.testy.egzaminzawodowy.info

 
 
SESJE w 2021 ROKU Formuła 2017
 

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku - Formuła 2017

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 - Formuła 2017

- Załączniki do Informacji... - w docx - do edycji

- Załączniki do Informacji... - w pdf

Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2021 r.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w r. szk. 2020/2021

 

INFORMATORY

 

Informatory - egzaminu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r.

 

SESJE w 2021 ROKU Formuła 2019

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2021 roku - Formuła 2019

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2021 r.

- Załączniki do Informacji... - w docx - do edycji

- Załączniki do Informacji... - w pdf

Komunikat w sprawie zadań jawnych – egzamin zawodowy – FORMUŁA 2019 – przeprowadzany w 2021 r. 

Komunikat o dostosowaniach egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2021 r.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w r. szk. 2020/2021

INFORMATORY

Informatory o egzaminie zawodowym - formuła 2019

Opłaty za egzamin zawodowy

 

 

WYKAZ KWALIFIKACJI W ZAWODACH na rok szkolny 2020/2021     pobierz