Egzamin Zawodowy

 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

rok szkolny 2017/2018  

https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20170901%20Harmonogram%20egzamin%C3%B3w%20w%202018%20r.%20EGZ%20ZAW%20pub.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018

https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/Komunikat%20o%20dostosowaniach%20w%20roku%20szkolnym%202017-2018.pdf

WYKAZ KWALIFIKACJI W ZAWODACH:


TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513

M.18. - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

M.12. - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.42. - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

TECHNIK MECHANIK 311504

M.19. - Użytkowanie obrabiarek skrawających

M.44.- Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105

A.19. - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

A.23. - Projektowanie fryzur

 

FRYZJER 514101

A.19. - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

M.18. - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

M.12. - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

Procedury: http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=245

Informatory: http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=204