Egzamin maturalny

  Rok szkolny 2018/2019

 

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 roku

 Deklaracje

Opłaty

 

 

 

TERMINARZ MATURZYSTY

1

ROK SZKOLNY 2018/2019

Do 1 października 2018r. – składanie wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego
Do 7 lutego 2019 r. – nanoszenie zmian w deklaracjach - składanie ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.
Do 14 lutego 2019 r. - składanie oświadczeń o korzystaniu lub niekorzystaniu z przyznanych dostosowań
Od 6 do 25 maja 2019 r.(z wyjątkiem 12 i 19 maja) -egzaminy ustne z języków obcych nowożytnych (wg. szkolnego harmonogramu).
Od 9 do 22 maja 2019 r.– egzaminy ustne z języka polskiego (wg. szkolnego harmonogramu).
Od 6 do 23 maja 2019 r. – egzaminy pisemne wg. harmonogramu CKE.
3 - 19 czerwca 2019 r. – część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.
3 – 8 czerwca 2019 r. - część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.
4 lipca 2019 r. - termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach, termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Do 11 lipca 2019 r. (7 dni od daty ogłoszenia wyników) – składanie pisemnych oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym:
- część pisemna - 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00
-część ustna - 21 - 22 sierpnia 2019 r.
11 września 2019 r.– ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie poprawkowym, wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.