Święto Narodowe 3 Maja
Walentynki w CKZiU
Hej kolęda, kolęda....
Nasi Finaliści III-go Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej
SAMOCHODÓWKA pomaganie ma we krwi!!
Diagności z CKZiU w Ostrowcu Św. Mistrzami Polski Diagnostów. GRATULACJE!!!!!
Michał Choina - I miejsce w II Wojewódzkim Turnieju Szachowym
SAMOCHODOWY TURNIEJ SZKÓŁ ŚREDNICH -I miejsce!!!

Święto Narodowe

2 Maja- DZIEŃ FLAGI

flaga-polski-ruchomy-obrazek-0007 

 

Święto Konstytucji 3 Maja 

USTAWA RZĄDOWA

czyli

KONSTYTUCYA

3. maja 1791

Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka, ze wszystkiemi jej prawami.

Szlachtę za najpierwszych obrońców wolności i niniejszej konstytucyi uznajemy; każdego szlachcica cnocie, obywatelstwu i honorowi, jej świętość do szanowania, jej trwałość strzeżenia poruczamy, jako jedyną twierdzę ojczyzny i swobód naszych.

Prawo na teraźniejszym sejmie zapadłe pod tytułem: Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej w zupełności mie

chcemy i za część niniejszej konstytucyi deklarujemy, jako prawo wolnej szlachcie polskiej, dla bezpieczeństwa ich swobód i całości spólnej ojczyzny nową, prawdziwą i skuteczną dające siły.[1]

Lud rolniczy, z pod którego ręki płynie najobfitsze bogactw krajowych źródło, który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zatem najdzielniejszą kraju siłę, tak przez sprawiedliwość i obowiązki chrześciańskie jako i przez własny nasz interes dobrze zrozumiany, pod opiekę prawa i rządu krajowego, przyjmujemy

Wszelka władza w społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu.

Trzy władze rząd narodu polskiego składa

powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składa

będą; to jest: władza prawodawcza w stanach zgromadzonych; władza najwyższa wykonawcza w królu i straży, i władza sądownicza w juryzdykcyach na ten koniec ustanowionych lub ustanowi

się mających.

Sejm czyli stany zgromadzone, na dwie izby dzieli

się będą: na izbę poselską i na izbę senatorską, pod prezydencyą króla.

Wszystko i wszędzie większością głosów decydowane by

powinno. Przeto liberum veto, konfederacye wszelkiego gatunku i sejmy konfederackie, jako duchowi niniejszej konstytucyi przeciwne, rząd obalające, spółeczność niszczące, na zawsze znosimy.

Dla porządnego władzy wykonawczej dopełnienia, ustanawiamy oddzielne komisye mające związek ze Strażą i obowiązane do posłuszeństwa tejże Straży.

Tron polski elekcyjnym przez familie mie

na zawsze chcemy i ustanawiamy.

Władza sądownicza nie może by

wykonywaną ani przez władzę prawodawczą, ani przez króla; lecz przez magistratury na ten koniec ustanowione i wybierane.

Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej.

Zdalne nauczanie

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła zamknięta do 24 maja.

W dalszym ciągu  głównym narzędziem do naszej wzajemnej komunikacji (dyrektor, nauczyciel, uczniowie, rodzice) pozostaje dziennik elektroniczny Vulcan i jego platforma komunikacyjna.

Wszyscy pracujemy według planu lekcji, który obowiązuje w normalnym tygodniu nauki w szkole.

wiadomości dla rodziców

ZNIKAJĄCE DZIECI. NASTOLETNIA DEPRESJA  

depzdj

https://www.youtube.com/watch?v=gAdMVDVWYlQ&feature=youtu.be

 

depresja

Droga Dyrekcjo, Grono Pedagogiczne, Wychowawco!

Dziękujemy za cztery lata naszej edukacji, za radość z naszych sukcesów, wsparcie w trudnych chwilach i nieustającą motywację do zdobywania wiedzy, niesłychaną wyrozumiałość i ogromny trud włożony w kształtowanie naszego światopoglądu, za przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy, za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni. Dziękujemy za te lata wspólnie spędzone, za poświęcony czas, zaangażowanie i wytrwałość. Dziękujemy za dobre słowa, które dodawały nam skrzydeł i pozwalały uwierzyć we własne siły, za codzienny przykład, jak być mądrym i dobrym człowiekiem.
W podzięce za wysiłek włożony w naszą edukację życzymy radości i satysfakcji z wykonywanej pracy, samych sukcesów, siły, cierpliwości i uśmiechu na każdy dzień!

klasa IVT4m/f 

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.