CENTRUM KSZTŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO - ZAPRASZA!
Stacja Kontroli Pojazdów
Pracownia Fryzjerska
Umowa o dofinansowanie projektu- podpisana!!!
Realizacja Programu ,,Wybierz Życie Bez Cukrzycy"
SAMOCHODÓWKA pomaganie ma we krwi!!

STACJA KONTROLI POJAZDÓW -zmiana godzin pracy

Informujemy, że od 18.01. 2021r nasza stacja jest  czynna w  godzinach od 7:00 do 15:00-tej.

Zapraszamy!!!

Unijne wsparcie dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

unijne wsparcie30 grudnia 2020 r. o godz. 12.30 w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim Marcin Sitarz podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Głównym celem projektu jest rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego prowadzonego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św.

W ramach projektu zaplanowano doposażenie pracowni mechaniczno-elektronicznej w sprzęt
i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego. Wszyscy zakwalifikowani uczniowie będą brali udział w kursie języka angielskiego, zostaną też dla nich zorganizowane płatne staże i praktyki zawodowe u pracodawców. Młodzieży CKZiU zaproponowano bogatą ofertę kursów
i szkoleń – układy ABS, ASR, ESP, SBC, elektryczny hamulec postojowy oraz wspomaganie układów kierowniczych, kurs spawania metodą MAG 135, kurs SEP do 1kW, przeprogramowanie sterowników pojazdów zgodnych z normą Euro 5 i Euro 6, PassThru, kurs wizażu i stylizacji paznokci, kurs barberski.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie „Samochodówki” uzyskają nowe kwalifikacje, kompetencje zawodowe, umiejętności uniwersalne, zdobędą doświadczenie zawodowe, a tym samym staną się
na rynku pracy bardziej atrakcyjnymi pracownikami. Również nauczyciele kształcenia zawodowego
i nauczyciele praktycznej nauki zawodu podniosą swoje kwalifikacje i zwiększą swój zakres wiedzy, umiejętności i doświadczenia, co przełoży się na rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkole.

Projekt realizowany będzie w okresie od 02.08.2021 r. do 30.09.2022 r. na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w Starachowicach. Parterami są Powiat Ostrowiecki / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Starachowicach. Unijne dofinansowanie projektu wyniesie 437 800,00 zł.

CZYTAMY KUBUSIA DLA SZYMUSIA

Akcja charytatywna!
CZYTAMY KUBUSIA DLA SZYMUSIA
Dziękujemy za nominację Publicznej Szkole Podstawowej w Wymysłowie oczywiście przyłączamy się do akcji czytania.
,,Kubuś Puchatek i Jego Niesamowite Przygody”za pośrednictwem zajęć online, czytają nauczyciele CKZiU ,,Samochodówka":
Magdalena Rafalska, Magdalena Majewska, Anna Gębura, Dorota Borecka, Anna Tomaszewska
Wpłacamy na konto Szymusia pieniądze w formie dowolnej cegiełki.
Każda czytająca grupa nominuje 3 inne.
Na wykonanie zadania jest 72 godziny.
Do challengu nominujemy:
Zespół Edukacyjny ,,Dwunastka" w Ostrowcu Św.
Zespół Szkół nr 2 ,,Budowlanka" w Ostrowcu Św.
Zespół Szkół nr 3 ,,THM" w Ostrowcu Św.
Zachęcamy do wspierania akcji charytatywnej dla Szymonka - małego chłopca z wielką wadą serca
 
obraz 2020-12-15 170034
 
 
 
 
 

Zajęcia praktyczne

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 24 listopada 2020 r. od dnia 30 listopada 2020 r. wracamy do pracy stacjonarnej na zajęciach praktycznych w warsztatach szkolnych.

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.