AKADEMIA Z OKAZJI 100 -lecia ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
100-na rocznica Odzyskania Niepodległości
konkurs halloween
Lash Love - spotkanie kosmetyczne Mary Kay
NARODOWE CZYTANIE 2018 "PRZEDWIOŚNIE"
Stypendia Starosty Powiatu Ostrowieckiego 2018r
TURNIEJ SPORTOWY O MISTRZOSTWO SAMOCHODÓWKI maj 2018
Korowód Niepodległości. 100 lat Niepodległej!.

Uczniowie Samochodówki w trosce o los bezdomnych i krzywdzonych zwierząt


Od wielu lat młodzież Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św. pod opieką nauczycieli – Mikołaja Chałupczaka, Anny Frejlich, Marty Krutiny i Anny Orłowskiej - uczestniczy w różnorodnych akcjach o charakterze ogólnopolskim i regionalnym mających na celu niesienie pomocy bezdomnym i krzywdzonym zwierzętom. Środki zebrane ze sprzedaży makulatury, biletów wstępu na dyskotekę były przeznaczane na poprawę bytu mieszkańców Przytuliska dla koni i innych zwierząt „Przystań Ocalenie” w Tychach. Dzięki systematycznym datkom Komitet Pomocy dla Zwierząt w Tychach mógł wykupić konie z transportów, baz przeładunkowych, targów końskich i od ludzi, którzy chcieli się ich pozbyć. Uczniowie angażowali się też w liczne kampanie organizowane przez fundację Viva! Akcja dla zwierząt, m.in. podpisywali petycję przeciw wywozowi i zabijaniu polskich koni na mięso.Wielokrotnie młodzież Samochodówki zbierała suchą karmę, kołdry, koce i prześcieradła dla zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Janik”. Uczniowie i nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego współpracują z Ostrowieckim Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „Animals”, w którego statucie zawarta jest szeroko pojęta pomoc zwierzętom pokrzywdzonym przez los, zwierzętom bezdomnym. W bieżącym roku szkolnym młodzież wzięła udział w dobroczynnej akcji zbiórki żywności dla bezdomnych czworonogów. Dzięki hojności młodych darczyńców szkoła przekazała „Animalsom” około 200 kg karmy.
Dumy z postawy swoich uczniów nie krył dyrektor szkoły Marcin Sitarz - Cieszę się, że akcja odniosła tak duży sukces. Świadczy to o ogromnej wrażliwości, zaangażowaniu i empatii młodzieży, której nie jest obcy los bezdomnych zwierząt. Dodam, że uczniowie brali również udział w zbiórce makulatury. Ta coroczna akcja ma na celu nie tylko rozwijanie postaw proekologicznych, ale uczy również przedsiębiorczości. Uzyskane w tym roku środki z jej sprzedaży zostały przeznaczone na zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów.
Więcej:
www.lokalnatelewizja.pl/wiadomosci/15963,uczniowie-ckziu-zebrali-rekordowa-liczbe-karmy

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI


kon recytat

W bieżącym roku mottem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zorganizowanym przez Towarzystwo Kultury Teatralnej stały się słowa romantycznego wieszcza Juliusza Słowackiego - marzenie wielu pokoleń o przyjściu „jasności dziejowej”, oczekiwanie na dzień wolności, na „płacz zmartwychwstania’. Poprzez artystyczne działanie został złożony pokłon przeszłości i uczczono pamięć ważnej daty w historii Polski - 11 listopada 1918 r. .
W Finale Wojewódzkiego 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w dniu 21 kwietnia 2018 r. wzięli udział uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św. : Małgorzata Sobieraj kl. III fr zaprezentowała się we fragmencie prozy Z. Nałkowskiej „Joanna albo jedno życie niepowrócone” oraz w recytacji wiersza  K. Wierzyńskiego pt. „Kufer”, Michał Choina kl. II t4a wygłosił fragment prozy J. Conrada „Książę Roman” i wiersz pt. „Poezja” Z. Bieńkowskiego, Michał Dwojak kl. II t4a przedstawił fragment opowiadania S. Żeromskiego pt. Wybieg instynktu” i wiersz K. Wierzyńskiego „Dworzec”.
Gratulujemy naszym finalistom !

„LEKCJA O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ II”

W miesiącu kwietniu odbyły się w naszej szkole zajęcia poświęcone funduszom europejskim w ramach programu Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW). Jest to akcja edukacyjna skierowana do szkół ponadpodstawowych i gimnazjów z pięciu województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie). Zadanie polegało na przeprowadzeniu cyklu zajęć na temat: „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość II” W czasie 45-minutowej lekcji młodzieży została przybliżona wiedza o tym, jak Fundusze Europejskie pomagają młodym ludziom poprowadzić prosperujący biznes. Nauczyciel przeprowadził lekcję w oparciu o gotowy scenariusz oraz specjalnie przygotowany komiks. Na zakończenie każdych zajęć odbył się konkurs – trzej uczniowie, którzy najszybciej rozwiązali zadania, otrzymali nagrody w postaci karty upominkowej o wartości 40 zł, 35 zł lub 30 zł, natomiast dla wszystkich uczniów przewidziane były upominki.

Czytaj więcej...

GLOBALNE ZAGROŻENIA NASZEJ PLANETY – międzyklasowy konkurs

ziemia


Dzień Ziemi tradycyjnie co roku obchodzony jest 22 kwietnia, a jego celem jest promowanie ochrony środowiska, rozszerzanie świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody, czy globalne ocieplenie a także zaśmiecenie środowiska odpadami zrobionymi z tworzyw sztucznych. W tym roku akcja oczyszczania naszej planety przebiegała pod hasłem "End Plastic Pollution".
Jak co roku, w związku z obchodami Dni Ziemi w naszej szkole, odbył się konkurs wiedzy „Globalne zagrożenia naszej planety”, którego celem było uświadamianie młodzieży zależności stanu środowiska przyrodniczego od działalności człowieka.
W konkursie wiedzy wzięło udział 16 uczniów z klas pierwszych. Uczniowie rozwiązywali test składający z 15 pytań - 9 zamkniętych i 6 otwartych, dotyczących wpływu zanieczyszczeń na środowisko przyrodnicze oraz sposobów jego ochrony. Maksymalnie uczniowie mogli zdobyć 24 punkty. Laureatami konkursu zostali: Maciej Górczyński, Kinga Wolska, Bartłomiej Żelazowski i Michalski Paweł.
Młodzież promując działania na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska zorganizowała akcję zbierania śmieci w okolicy szkoły.

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.