TURNIEJ SPORTOWY O MISTRZOSTWO SAMOCHODÓWKI maj 2018
KIERMASZ TRADYCJI WIELKANOCNYCH
Wielkanocna zbiórka żywności
Korowód Niepodległości. 100 lat Niepodległej!.
III miejsce dla CKZiU w Finale Wojewódzkim Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej.
Ćwiczenie jazdy samochodem na symulatorze- Politechnika Świętokrzyska
II Ogólnopolski Konkurs Fryzur Historycznych „Fryzjerska Odyseja” pt. „Król, dama, walet…”
WARSAW MOTO SHOW 2017r

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych"

 

W dniu 1 marca 2018 r. młodzież Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wzięła udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uczniowie klas II t4a technikum i III fryzjer zasadniczej szkoły zawodowej o godz. 14.00 w LO nr I im. St. Staszica wysłuchali koncertu gitarowego pieśni patriotycznych w wykonaniu Jarosława Konowałki oraz obejrzeli film pt. „ Pachołki Moskwy” Aliny Czerniakowskiej. Żołnierze wyklęci dopiero kilkadziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej zostali należycie docenieni za walkę o Polskę. 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych", który upamiętnia żołnierzy antykomunistycznego podziemia w Polsce. W dniu 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data ta jest związaną z dniem 1 marca 1951 r., gdy w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, władze komunistyczne rozstrzelały siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. W preambule do ustawy o Narodowym Dniu Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" czytamy: W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu..."

 

 

Nasze spotkania z Klio!


Historia najnowsza Polski budzi wiele zainteresowań wśród naszych uczniów. Szczególnie historia powojenna Polski, kiedy rozwijało się podziemie antykomunistyczne. Mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniach prowadzonych przez wykładowców UJK i IPN w Kielcach. Spotkania odbyły się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.. Pierwszy wykład: „Wyzwoliciele czy okupanci. Armia Czerwona w Polsce w latach 1944-45” przedstawiony przez prof. Grzegorza Miernika 31 stycznia 2018 r. i drugi 28 lutego 2018 r. „Sytuacja polityczna w Polsce w latach 1945-56” – wykładowca, pani Marzena Grosicka oraz „Walczyli o Polskę Niepodległą Żołnierze Niezłomni na Kielecczyźnie 1945-56” – wykładowca dr Ryszard Śmietanko-Kruszelnicki. Oba wykłady pozwoliły młodzieży zdobyć dodatkowe informacje o jakże trudnej sytuacji w Polsce powojennej. Z pewnością uczniowie znają już odpowiedzi, jaką rolę odegrała Armia Czerwona na ziemiach polskich oraz w jakich warunkach następowało przejęcie władzy w Polsce przez komunistów we wskazanym okresie.
Uczestnicząc w spotkaniach wpisujemy się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Czekamy na kolejne wykłady historyczne.

„Dziękuję Ci za Niepodległą. List do …”

Zachęcamy młodzież do udziału w konkursie...zobacz

Innowacja z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego KPP

        inno

        30.01.2018r. przedstawieciele Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Ostrowcu Św. już po raz kolejny w ramach innowacji pedagogicnej "Bezpieczny w ruchu drogowym" i "Ratownictwo drogowe" poprowadzili zajęcia dla uczniów klasy pierwszej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych i kierowca mechanik.

       Tematyka spotkania dotyczyła skutków prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz innych środków zmieniających świadomość. Spotkanie zorganizowały autorki innowacji p. J. Gozdur, p. D. Żak i p. A. Tomaszewska.

 

 

 inoac     innnnn

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.