Stypendia Starosty Powiatu Ostrowieckiego 2018r
Wieczór piękna z MARY KAY
Piknik rodzinny
TURNIEJ SPORTOWY O MISTRZOSTWO SAMOCHODÓWKI maj 2018
KIERMASZ TRADYCJI WIELKANOCNYCH
Korowód Niepodległości. 100 lat Niepodległej!.
Ćwiczenie jazdy samochodem na symulatorze- Politechnika Świętokrzyska
II Ogólnopolski Konkurs Fryzur Historycznych „Fryzjerska Odyseja” pt. „Król, dama, walet…”

Konkursy NBP - Quizy edukacyjne

Organizatorem ogólnopolskich quizów konkursowych jest Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, Celem quizów konkursowych jest sprawdzenie wiedzy z zakresu współczesnych finansów, bankowości centralnej, inwestycji i przedsiębiorczości.
Pytania w quizach konkursowych dotyczą: bankowości, PKB, przedsiębiorczości, Unii Gospodarczo-Walutowej i inwestycji.
Każdy quiz konkursowy składa się z 20 pytań. W udostępnionym na stronie quizie wybieramy i zaznaczamy poprawną odpowiedź (spośród czterech podanych odpowiedzi). W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Nagrody przyznane są maksymalnie dziesięciu osobom, które najszybciej poprawnie odpowiedzą na wszystkie pytania quizu (100% poprawnych odpowiedzi). Trzy pierwsze osoby, które udzielą poprawnych odpowiedzi, otrzymają nagrodę główną w postaci karty podarunkowej o wartości 200 zł. Pozostałych siedmiu laureatów otrzyma wyróżnienia w postaci karty podarunkowej o wartości 100 zł.

W konkursie nagradzane jest 10 osób, które jako pierwsze bezbłędnie odpowiedzą na podane pytania.
Z naszej szkoły nagrody otrzymały osoby:
Mateusz Curyło – Quizu Bankowość cz. III - nagroda główna,
Mateusz Curyło - Quizu PKB, Quizu PKB cz. II, Quizu Bankowość, Quizu Przedsiębiorczość – wyróżnienie.
Marta Nowak - Quizu Przedsiębiorczość – wyróżnienie.
Osoba prowadząca uczniów - Mirosław Cichoński.
Więcej na stronie http://www.nbportal.pl/

 

„TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”


13 kwietnia 2018 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbył się regionalny etap Ogólnopolskiego Konkursu „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczna 4. edycja 2017/18 dotyczyła wiedzy o Niemczech.
Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Odbywa się on pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe Institut w Krakowie i Warszawie. Patronat honorowy nad etapem regionalnym objął Starosta Ostrowiecki, pan Zbigniew Duda.
Celem konkursu jest rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi, propagowanie wychowania proeuropejskiego, budowanie postawy otwartości na inne kultury, krzewienie ducha tolerancji i szacunku, doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej do poszerzania i prezentacji własnej wiedzy oraz przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego.
II etap konkursu – regionalny, został przeprowadzony przez koordynatora regionalnego – panią Jadwigę Wojsę, przedstawicielkę PSNJN – region Starachowice, przy współpracy pani Iwony Szot–Zbrojnej – nauczycielki języka niemieckiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św.

Czytaj więcej...

II edycja Konkursu „Szkoła wolna od używek”

Organizatorem Konkursu „Szkoła wolna od używek” na Projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, jest Główny Inspektorat Sanitarny. W Polsce coraz więcej dzieci i młodzieży sięga po różnego rodzaju używki, zaburzając swój rozwój fizyczny i psychospołeczny, wchodząc na drogę uzależnienia.

Z problemem tym spotykamy się również i w naszej szkole. Zawsze jest powód sięgania po używki przez młodego człowieka. Człowiek, który sięga po nią pierwszy raz, może nie uświadamiać sobie, z jakiego powodu to czyni. Dlatego też tak ważna jest profilaktyka dotycząca sposobów zapobiegania różnego rodzaju uzależnieniom, takim jak.: alkoholizm, nikotynizm, narkomania, uzależnienia behawioralne,..

Profilaktyka to uświadamianie młodym ludziom, aby rozwijali w sobie bogactwo marzeń, pragnień, aspiracji, ideałów oraz tego, co tracą ulegając nałogom. Profilaktyka nie jest jednorazowym przedsięwzięciem, są to działania długofalowe.

Konkurs trwa od lutego do maja 2018 roku. Nasze hasło:

puzzle


 

XVI EDYCJA SZKOLNEJ INERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ (SIGG)

Dnia 11 kwietnia zakończyła się XVI edycja Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG), największego ogólnopolskiego projektu o charakterze konkursowym promującego wśród młodzieży edukację ekonomiczną w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy. 

W tym roku organizatorem Gry jest Giełda Papierów Wartościowych, Fundacja GPW oraz Fundacja im. Lesława A. Pagi.

SIGG składa się z dwóch etapów gry, z których pierwszy trwał od 20 listopada 2017 r. do 5 stycznia 2018 r., a drugi od 26 lutego 2018 do 16 marca 2018 oraz finału, który odbył się 11 kwietnia 2018 r.
Przedmiotem wirtualnych inwestycji w etapie I Gry są wyłącznie akcje spółek wchodzące w dniu rozpoczęcia Gry w skład indeksów WIG20 i mWIG40 oraz ETF-y. Wartość wirtualnego portfela 30 tys. PLN.
Drugi etap gry polega na inwestowaniu środków pieniężnych na rynku kontraktów terminowych na indeksy WIG20 i mWIG40, waluty oraz kontrakty akcyjne.  Wartość wirtualnego portfela 10 tys. PLN.
Do konkursu w naszej szkole przystąpiło trzy zespoły. Osoby biorące udział: Kacper Sałaga, Emil Zelga, Damian Loranty, Paweł Kabała, Michał Choina, Bartłomiej Zelga.
Osoba prowadząca zespoły, Mirosław Cichoński.

Więcej informacji na stronie https://sigg.gpw.pl/

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.