GALA STYPENDYSTÓW STAROSTY POWIATU OSTROWIECKIEGO czerwiec 2019r.
Staże w Budapeszcie maj/czerwiec 2019r
Staże w Milano - stadion San Siro
Milano - Muzeum nauki i technologii Leonardo Da Vinci
Staże w Budapeszcie

Uczestnictwo w dniu otwartym Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św.

Dnia 21.03.2019r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w kampanii społecznej pod hasłem „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo” organizowanej przez Ostrowiecką Komendę Policji. Młodzież zapoznała się ze specyfiką służby policjantów różnych pionów w tym: wydziału prewencji i ruchu drogowego. Technik kryminalistyki pokazał specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia. Przewodnicy policyjnych psów służbowych prezentowali pokazy tresury swoich podopiecznych, zaś policjanci z wydziału ruchu drogowego zaznajomili odwiedzających ze specjalistycznym radiowozem - ambulansem pogotowia ruchu drogowego oraz zapoznali uczestników ze specyfiką swojej pracy. Funkcjonariusz Zespołu Kadr i Szkolenia zapoznał naszą młodzież z procedurą rekrutacji do służby w Policji. Policjanci w celu uświadomienia uczestnikom jak ważne jest dla wszystkich podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, omawiali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikację Moja Komenda. Każdy mógł sprawdzić ich działanie w sposób praktyczny. 

dni otwarte policji   dzień otwarty policji     dzień policji

 

Spotkanie klas z przedstawicielami Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego w Radomiu

Dzia 28.02.2019r. dla uczniów klas IV T4a, III T4m/f oraz III T4a odbyło się spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Celem spotkania było przedstawienie oferty edukacyjnej w/w uczelni oraz zachęcenie uczniów do podejmowania nauki na studiach wyższych.

UTH Radom reklama

Działania Ośrodka Kariery Zawodowej i Poradnictwa Zawodowego

W ramach działającego w CKZiU Ośrodka Kariery Zawodowej i Poradnictwa Zawodowego oraz szeroko pojętej współpracy z rodzicami, w dniu 15.02.2019r. dla klas II T4m/f, III T4m/f oraz III fr odbyło się spotkanie z mamą ucznia klasy IV T4a p. A. Wodnicką. Celem wizyty było omówienie specyfiki pracy sprzedawcy i kierownika sklepu Biedronka. 

mama ucznia

 

W dniu 20.03.2019r. dla uczniów klas kończących naukę w naszej szkole: IV T4a, III el  oraz III fr odbyło się warsztaty z doradcami zawodowymi z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP p. L. Żak i p. M. Stefankiewicz pt. "Szukam pracy". Podczas spotkania omówione zostały zasady współpracy OHP z pracodawcami, organizacja szkoleń, współpraca międzynarodowa oraz realizacja partnerskich projektów z regionalnymi instytucjami rynku pracy.

 MCK dz      OHP dz

Wyróżnienia od automobilklubu

Gazeta Ostrowiecka 18 marca 2019r.

skan auto

 

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.