Świętujemy Narodowe Święto Niepodległości
Diagności z CKZiU w Ostrowcu Św. Mistrzami Polski Diagnostów. GRATULACJE!!!!!
PAMIĘTAMY- Kwatery Wojenne z okresu I i II Wojny Światowej
Michał Choina - I miejsce w II Wojewódzkim Turnieju Szachowym
SAMOCHODOWY TURNIEJ SZKÓŁ ŚREDNICH -I miejsce!!!
PAMIĘTAMY- 77 rocznica egzekucji na ostrowieckim Rynku
27 września UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Dzień Otwartych Drzwi w ostrowieckiej Samochodówce

 dnio.jpg1.jpg4   dod2.jpg5

Szukasz klucza do sukcesu zawodowego? Znajdź go w naszej szkole! – pod takim hasłem odbył się drugi Dzień Otwartych Drzwi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Na licznie przybyłą młodzież klas trzecich gimnazjum i klas ósmych szkoły podstawowej oraz ich rodziców czekało szereg atrakcji obejmujących m.in. prezentacje oferty edukacyjnej, zwiedzanie specjalistycznych pracowni, konkursy, warsztaty zawodowe.
W budynku szkoły uczniowie mogli zapoznać się ofertą edukacyjną placówki. W roku szkolnym 2019/2020 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje kształcenie w 4-letnim lub 5-letnim Technikum nr 4 w zawodzie: technik mechanik (z uwzględnieniem obrabiarek programowanych komputerowo CNC), technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich lub w 3-letniej Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 w zawodzie: elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, operator obrabiarek skrawających, elektryk, fryzjer.
Zainteresowani podjęciem nauki w Samochodówce gimnazjaliści i ósmoklasiści zwiedzili budynek szkoły, wzięli udział w przygotowanych dla nich konkursach z języka angielskiego, języka niemieckiego i matematyki, która, jak mogli się przekonać, da się lubić.
II etap Dnia Otwartego odbył się w Warsztatach Szkolnych, gdzie przygotowano dla zwiedzających wiele atrakcji z dziedziny motoryzacji, obrabiarek sterowanych komputerowo oraz fryzjerstwa i wizażu. Młodzież miała możliwość uczestniczenia w próbnych zajęciach z każdej dziedziny, w której odbywa się kształcenie zawodowe w CKZiU. Wyróżniający się podczas warsztatów szkoleniowych gimnazjaliści i ósmoklasiści dostali zaświadczenia o otrzymaniu we wrześniu 2019 roku oceny celującej z ustalonego z dyrektorem CKZiU Marcinem Sitarzem przedmiotu zawodowego.
Chętni mogli skorzystać z zabiegów fryzjerskich wykonywanych pod czujnym okiem nauczycieli zawodu przez przyszłych adeptów sztuki fryzjerskiej. Rodzicom proponowano darmowy wiosenny przegląd sprawności pojazdu. Na koniec wizyty na każdego gościa czekał słodki upominek.
Grono Pedagogiczne i uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dziękują uczestnikom Dnia Otwartych Drzwi i zapraszają we wrześniu. Więcej informacji o szkole, ofercie edukacyjnej na stronie www.ckziuostrowiec.pl

 lokalna24 ostrowiec

 

 

 

Wieści z Mediolanu i Budapesztu

61396481 1298785613617357 8359171586938372096 o    20190527 102727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pr ue budapeszt      projekt ue budap

 

projekt ue bud      projekt ue buda

 

 

      

 Pierwszy dzień stażu

Staże zawodowe w Mediolanie i Budapeszcie

 

Fundusze EU

 

     Unia EU

 

 

                                                   

 

 

          25 maja 2019r. 27 osobowa grupa uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wyjechała na 2-tygodniowy staż zawodowy do Mediolanu we Włoszech (15 osób) oraz do Budapesztu na Węgrzech (12 osób) w ramach projektu „STAŻ – PRACA – KARIERA!”.

            Młodzież będzie doskonalić swoje umiejętności zawodowe w nowoczesnych, profesjonalnych i pełnych innowacji firmach.

         Staże realizowane są w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.  

 

W2a    W2b

BEZPIECZNA SZKOŁA

 
Obowiązki pracowników szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Jednym z najważniejszych obowiązków rodzicielskich jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa. Szkoła jako instytucja edukacyjno-wychowawcza jest zobowiązana do wspierania rodziców w ich roli oraz zapewnienia młodzieży bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Dlatego też chcemy przybliżyć Państwu temat bezpieczeństwa, zwrócić uwagę na różnego rodzaju zagrożenia oraz wskazać, w jakich instytucjach można szukać pomocy.

OBOWIĄZKI SZKOŁY
 • zapewnić uczniom bezpieczeństwo na terenie szkoły;
 • dbać o stan techniczny budynku;
 • dbać o bezpieczeństwo mienia szkoły oraz przebywających w niej osób (zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą);
 • przeciwdziałać aktom agresji i przemocy oraz cyberprzemocy;
 • dbać o przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm;
 • zapewnić podopiecznym zdrowy, harmonijny i bezpieczny rozwój edukacyjny, osobowy i społeczny;
 • przeciwdziałać stosowaniu środków odurzających (profilaktyka uzależnień);
 • edukować społeczność szkolną w zakresie zagrożeń, profilaktyki i konsekwencji niepożądanych zachowań (także na lekcjach przedmiotowych);
 • obejmować szczególną opieką uczniów przejawiających trudne zachowania lub zagrożonych demoralizacją;
 • współpracować ze specjalistami i organami zewnętrznymi (np. Strażą Miejską, Policją, Sądami, Ośrodkami Pomocy Społecznej i innymi instytucjami).
Najważniejsze dokumenty szkolne, takie jak Statut CKZiU oraz Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, zawierają treści dotyczące bezpieczeństwa uczniów.
Ponadto w szkole istnieją:
1. Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w CKZiU.
2. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych (podejrzenie ucznia o spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających, gdy nauczycie znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk, postępowania nauczyciela
wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego…)
3. Procedura „Niebieskiej Karty” – przeciwdziałanie przemocy w CKZiU
4. Instrukcja postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego oraz skażeń biologicznych i chemicznych w obiektach szkoły
5. Procedura postępowania w sytuacji ataku terrorystycznego w CKZiU”
 • Wtargnięcie napastnika do szkoły
 • Użycie broni palnej na terenie szkoły
 • Ucieczka z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia.

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA O PODŁOŻENIU LUB ZNALEZIENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO ORAZ SKAŻEŃ BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH W OBIEKTACH SZKOŁY

Procedura "Niebieskiej Karty" - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Procedura postępowania w sytuacji ataku terrorystycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W  SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

 

 

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.