CENTRUM KSZTŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO - ZAPRASZA!
Stacja Kontroli Pojazdów
Pracownia Fryzjerska
Umowa o dofinansowanie projektu- podpisana!!!
Realizacja Programu ,,Wybierz Życie Bez Cukrzycy"
SAMOCHODÓWKA pomaganie ma we krwi!!

I Ogólnopolskiego Konkursu Fryzur Historycznych

DSC 0416Agnieszka Zakrzewska laureatką I Ogólnopolskiego Konkursu Fryzur Historycznych.

  Uczennica naszej szkoły wzięła udział i zdobyła wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie Fryzur Historycznych „Fryzjerska Odyseja" pt. Panna młoda na przestrzeni wieków 1890 - 1980, który odbył się w Warszawie. Celem konkursu było wzbogacenie i poszerzenie wiedzy o kulturze, obyczajach i modzie dawnych epok oraz ukazanie ich wpływu na świat współczesnej mody i kultury. W konkursie uczestniczyło 18 uczniów ze szkół fryzjerskich z całej Polski. Konkurs miał formę dwuetapową. Etap pierwszy polegał na przygotowaniu krótkiej pracy pisemnej na temat fryzury, którą zawodnik zamierzał wykonać podczas etapu praktycznego. Inspiracją mogły być: postać historyczna, dzieło plastyczne, dzieło sztuki, postać literacka lub filmowa. W drugiej części rywalizacji uczestnicy musieli wykonać, wcześniej opisaną fryzurę na modelce. Na zrealizowanie zadania fryzjerzy mieli 180 minut. Ubiór, makijaż oraz fryzura modelki musiała stanowić harmonijną całość, zgodną z tematem konkursu oraz epoką historyczną w nim ujętą. Naszą szkołę reprezentowała Agnieszka Zakrzewska uczennica czwartej klasy technikum oraz jej modelka Natalia Jaworska uczennica klasy drugiej.
Agnieszce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Aktualności SU

Kiermasz słodkości

         Domowe wypieki biły rekordy na tegorocznym drugim już kiermaszu słodkości

         zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski

         Pieniądze ze sprzedaży słodkości Samorząd przeznaczy na przygotowanie

         paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących uczniów w naszej szkole

Działamy charytatywnie

         Jak co roku uczniowie klas fryzjerskich uczestniczą w akcjach charytatywnych

         21 października gościliśmy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom”

         w Denkowie. Młode fryzjerki: Marta Bystroń, Marta Nowak, Kinga Kołodziej,

         Katarzyna Wójcicka pod opieką nauczycielek praktycznej nauki zawodu:

         pani Doroty Boreckiej, Żanety Pajdy oraz nauczycielki przedmiotów zawodowych

         pani Anny Orłowskiej wykonywały usługi dla podopiecznych placówki. Prócz strzyżenia,

         powstawały piękne bujne loki, plecionki oraz fantazyjne fryzury dla najmłodszych          piękności

 

11 listopada

Wciąż pozostają w naszej pamięci

Ciszą cmentarną ukołysani,

z dala od życia i znoju,

dobiwszy wreszcie cichej przystani,

odpoczywają w pokoju

Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne - pełne zadumy i smutku. I taki jest listopadowy dzień, kiedy to przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, wzdychamy, tęsknimy i... odchodzimy. Niestety, życie ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać...

 

Był taki smutny czas w historii naszej Ojczyzny, gdy na ponad sto lat utraciła niepodległość.
Zaborcy - trzy mocarstwa: Austria, Prusy (późniejsze Niemcy), Rosja - w 1795 roku podzielili między siebie polską ziemię i wymazali z mapy Europy nasze państwo. Chcieli Polakom narzucić swoją kulturę, zwyczaje, język i religię. Nie było polskiego rządu ani wojska, nie było stolicy. Nie wolno było używać polskiej flagi ani godła. Za mówienie w szkole po polsku dzieci były karane, a dorośli trafiali do więzienia. Nasz naród jednak nie poddawał się. Polska - wykreślona z mapy Europy - istniała. Każde pokolenie stawało w obronie tych najcenniejszych wartości. Walczyło w wielkich powstaniach narodowych, które jednak kończyły się klęską. Aż nadszedł długo oczekiwany dzień.

Pierwsza wojna światowa (1914-1918) osłabiła państwa zaborcze, dzięki czemu możliwa stała się odbudowa niepodległego państwa. Po 123 latach niewoli, rozbiorów i obcego panowania, w końcu 1918 roku odrodziło się państwo polskie. Marzenia pokoleń stały się rzeczywistością. Niepodległa Polska odrodziła się w ciągu zaledwie trzech tygodni. To niezwykłe tempo zaskoczyło ówczesnych obserwatorów wydarzeń politycznych w Polsce i Europie.

 

Oto kronika tamtych dni 1918 roku:

• 7 października - ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną
• 25 października - powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego
• 30 października - Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie przejęła władzę w Galicji Zachodniej
• 1 listopada - wybuchły polsko-ukraińskie walki we Lwowie
• 3 listopada - nastąpiła kapitulacja Austro-Węgier
• 6 na 7 listopada - powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele
• 9 listopada - po abdykacji cesarza Wilhelma II proklamowano w Niemczech republikę
• 10 listopada - powrócił do Warszawy Józef Piłsudski, komendant I Brygady Legionów, internowany od lipca 1917 r. przez Niemców w Magdeburgu

11 listopada - w lasku Compiegne pod Paryżem podpisano zawieszenie broni będące kapitulacją Niemiec
i kończące I wojnę światową. Był to przełomowy moment nie tylko w dziejach całej Europy, ale i Polski

"11 listopada 1918 r. przypadł w poniedziałek. Takiego zwykłego dnia zjawiła się oto Niepodległa, ale gdy się zjawiła, było to czymś nie do wiary."
Jerzy Zawieyski

 

Na wieść o powrocie Piłsudskiego, Ignacy Daszyński wraz z całym rządem 11 listopada przyjechał do Warszawy. Tego samego dnia Józef Piłsudski otrzymał z rąk Rady Regencyjnej władzę wojskową i rozpoczął konsultacje z przedstawicielami stronnictw politycznych w sprawie utworzenia koalicyjnego rządu. Od rana trwało rozbrajanie niemieckiego garnizonu i przejmowanie przez Polaków budynków władz i urzędów w Warszawie. Akcja rozbrajania rozszerzyła się poza Warszawę, m.in. na Łódź, Białystok, Kalisz, Siedlce. Wieczorem Piłsudski spotkał się z przybyłymi z Lublina przedstawicielami powstającego tam Rządu Tymczasowego. Powierzył Ignacemu Daszyńskiemu misję tworzenia gabinetu.

 

Nastał pierwszy dzień wolności. Niemieckie flagi zostają zastąpione polskimi.

11 listopada na ulicach wszystkich miast panowała euforia z powodu rodzącej się niepodległości

"Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. (...) Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu największej radości. Cztery pokolenia czekały, piąte się doczekało. Od rana do wieczora gromadziły się tłumy na rynkach miast; robotnik, urzędnik porzucał pracę, chłop porzucał rolę i leciał do miasta, na rynek, dowiedzieć się, przekonać się, zobaczyć wojsko polskie, polskie napisy, orły na urzędach, rozczulano się na widok kolejarzy, ba, na widok polskich policjantów i żandarmów."

("Powstawanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów

12 listopada Piłsudski wydał pierwszy rozkaz wojsku:
"Żołnierze! Obejmuję nad wami komendę w chwili, gdy serce w każdym Polaku bije silniej i żywiej, gdy dzieci naszej ziemi ujrzały słońce swobody w całym blasku. Z wami razem ślubuję życie i krew swoją poświęcić na rzecz dobra Ojczyzny i szczęścia jej obywateli".

14 listopada 1918 - nowym dekretem Rada Regencyjna postanowiła się rozwiązać i całą władze w państwie przekazała Józefowi Piłsudskiemu, ustanawiając urząd naczelnika państwa.

Józef Piłsudski został pierwszym Marszałkiem Polski. Tego wielkiego wodza często nazywano "Dziadkiem". I to nie tylko z powodu sumiastych wąsów, ale także dlatego, że bardzo lubił dzieci. Podobno zawsze nosił dla nich cukierki w kieszeniach swojego szarego munduru. Ukochanym koniem Marszałka była klacz Kasztanka. Towarzyszyła mu już wtedy, gdy dowodził Pierwszą Brygadą, a po odzyskaniu niepodległości brała wraz z nim udział w defiladach z okazji 11 listopada.

11 listopada to symboliczna data, święto odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzień ten ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości.
Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy - w roku 1937 i 1938. Po wojnie Narodowe Święto Niepodległości dopiero w 1989 roku wróciło do kalendarza oficjalnych świąt państwowych. Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego. Znajduje się tam Grób Nieznanego Żołnierza. Jest to symboliczny grób wszystkich bohaterów, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę.

 

  14 października
                     Dzień Edukacji Narodowej
 
                                  Nie sztuką jest 
                            siąść w powozie, oddać
                            lejce komuś innemu i marudzić,
                            że nie dowiózł nas tam, gdzie chcieliśmy.
 
                                 Sztuką jest nauczyć się powozić, wziąć lejce
                            w swoje ręce, sto razy zabłądzić, jednak 
                            ostatecznie dotrzeć do celu.
 
             
              Najserdeczniejsze życzenia i słowa wdzięczności 
                             za cierpliwość i trud wychowania,
              dużo zdrowia i szczęści, samych pogodnych
                             i radosnych chwil w życiu 
              oraz jak najmniej trosk i zmartwień 
                             składa 
                                           Samorząd Uczniowski
 
 
 
 
 Szczęśliwy numerek 
Sprawdź sam, może dziś jest właśnie twój
       (szczęśliwy numerek dostępny jest na tablicy ogłoszeń SU)
 
 
 
 
 

WAŻNE OGŁOSZENIA

 

    

       

 

a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

………

 

………….

 

……….

 

…………..

 


 

 

BURSA SZKOLNA

.

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.