GALA STYPENDYSTÓW STAROSTY POWIATU OSTROWIECKIEGO czerwiec 2019r.
Staże w Budapeszcie maj/czerwiec 2019r
Staże w Milano - stadion San Siro
Milano - Muzeum nauki i technologii Leonardo Da Vinci
Staże w Budapeszcie

Konkurs Matematyczny „Czar Par”

kon mat8 marca w  III L.O. im.Władysława Broniewskiego odbył się konkurs matematyczny na szczeblu powiatowym wieńczący obchody Święta Liczby ∏. Prawie 30 uczestników konkursu zmagało się w parach z zadaniami logiczno-matematycznymi. Wspaniały wynik w konkursie uzyskali uczniowie naszej szkoły: Sandra Czerwik z klasy I t4 mf otrzymała wyróżnienie, a Michał Choina z klasy It4a zajął II miejsce. Laureaci  konkursu odebrali gratulacje i nagrody z rąk wicestarosty Powiatu Ostrowieckiego Eligiusza Micha.

Obchody Narodowego Dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych

wykleciPamiętamy!
Także i tym roku włączyliśmy się w miejskie obchody Narodowego Dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych. Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w patriotycznej Mszy Św. w kościele p. w. Archanioła Michała w Ostrowcu Św. Poczet sztandarowy w składzie: K. Czekaj, P. Borek, K. Stąporek pod opieką opiekuna Samorządu Szkolnego, Rafała Maciąga.
Tego samego dnia, t.j. 1 marca 2017 uczniowie, pod opieką nauczycielki Anny Rabczewskiej uczestniczyli w wykładzie Pani Marii Weber, dziennikarki i pisarki, autorki książki o żonie mjr Jana Piwnika „Ponurego” – Emilii Malessie ps. „Marcysia”. Wykład miał miejsce w kinie „Etiuda”. A tak o „Marcysi” napisała M. Weber:
„Piękna i tragiczna. Żołnierz AK. Wspaniała organizatorka jednego z najważniejszych pionów AK – wydziału łączności zagranicznej „Zagroda”, a po Powstaniu Warszawskim – „Załoga”. Odważna, pełna patriotyzmu, by w imię tegoż patriotyzmu wydać – po aresztowaniu – władzy ludowej bohaterów II wojny światowej” – pisała o „Marcysi” Maria Weber, autorka książki „Emilia Malessa „Marcysia”.

OFERTA EDUKACYJNA

 

baner 2

 

 ÓSMOKLASISTO!

GIMNAZJALISTO!

PRZYJDŹ I ZOBACZ!

U NAS BĘDZIE SIĘ DZIAĆ!

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

17 maja 2019 roku, w godz.: 9.00 – 12.00

 

  • dla młodzieży - warsztaty zawodowe,
  • dla rodziców - pokaz pracowni i wyposażenia oraz darmowy wiosenny przegląd sprawności pojazdu. 

  ulotka 1 ulotka 2

 

Regulamin Rekrutacji na na rok szkolny 2019/2020 

 

GIMNAZJALISTO! I ÓSMOKLASISTO!


       Czy wiesz, że kreatywność, pasja, warsztat uczyniły z wielu wielkich mistrzów w swoim zawodzie. Lista znanych nazwisk jest długa, a może jest na niej miejsce także na Twoje? Kto wie? 

        Masz niepowtarzalną szansę spełniać swoje marzenia i rozwijać talenty w Technikum Nr 4 oraz 3-letniej Szkole Branżowej I Stopnia. Dowiedz się więcej o kierunkach, odwiedzając naszą szkołę w czasie 

 

                              

                 

 reka-ruchomy-obrazek-0090   Nasza oferta edukacyjna

 reka-ruchomy-obrazek-0090   Nasza duma-pracownie                                 

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
TECHNIK MECHANIK

  

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  NR 4

KIEROWCA MECHANIK

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ELEKTRYK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

FRYZJER

 

  Terminarz rekrutacji i składania dokumentów

 

Harmonogram  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym,

a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych

na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum- pobierz

 

 

Harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym,

a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych

na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej- pobierz

 

 

 

Wymagane dokumenty 

 

Kandydaci do klas I-szych Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia składają następujące dokumenty: 
* wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
* świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu, 
* 2 zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (należy dostarczyć po przyjęciu do szkoły), 
* kartę zdrowia (należy dostarczyć po przyjęciu do szkoły), 

 

* ocenę wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki, wystawioną przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań (skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie szkoły), 
* orzeczenie kwalifikacyjne Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej uprawnionej do wydawania takich orzeczeń, zawierające wniosek o pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, 
* zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wystawione laureatom zawodów ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

 

Zajęcia laboratoryjne na UTH w Radomiu

DSC 0007

16 listopada 2016 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, naszą szkołą a Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Uniwersytet objął honorowy patronat nad klasami trzecimi i czwartymi technikum i zapewnił uczniom tych klas udział w specjalnie przygotowanych warsztatach, zajęciach laboratoryjnych oraz wydarzeniach uniwersyteckich. Efektem podpisanego porozumienia była wycieczka edukacyjna na Uniwersytet Humanistyczno-Technologiczny, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2017 roku.
40 uczniów klasy III T4c i IV T4a wzięło udział w zajęciach laboratoryjnych organizowanych przez Wydział Mechaniczny. W ramach prowadzonych ćwiczeń mogli poszerzyć wiedzę i umiejętności, poznać stanowiska naukowo-badawcze i dydaktyczne Zakładu Technologii Mechanicznej i Zakładu Mechatroniki Samochodowej oraz rozwijać swoje zdolności. Ćwiczenia zorganizowane w laboratorium obrabiarek sterowanych numerycznie, laboratorium komputerowym, laboratorium hamowni podwoziowej, laboratorium mechatroniki prowadzone przez dr inż. Zbigniewa Siemiątkowskiego, dr inż. Zbigniewa Wołczyńskiego i dr inż. Marka Stępniewskiego pozwoliły m.in. na poznanie nowych metod programowania i wytwarzania, poszerzyły też wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu obsługi i programowania obrabiarek CNC.

Czytaj więcej...

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.