Ślubowanie klas pierwszych 2021r
OGÓLNOPOLSKA AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA w CKZiU
CENTRUM KSZTŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO - ZAPRASZA!
Stacja Kontroli Pojazdów
Pracownia Fryzjerska
Realizacja Programu ,,Wybierz Życie Bez Cukrzycy"
SAMOCHODÓWKA pomaganie ma we krwi!!

#Akcja Donacja

 

alwSzkolne Koło PCK aktywnie włączyło się w kampanię społeczną #Akcja Donacja, prowadzoną przez markę Always oraz Polski Czerwony Krzyż. W ramach projektu nasza szkoła otrzymała pakiety środków higienicznych dla każdej uczennicy.

Celem programu realizowanego przez firmę P&G oraz PCK jest wsparcie dziewcząt w wieku szkolnym poprzez przekazanie podpasek oraz zapobieganie absencji uczennic z powodu braku środków higienicznych. Istotą programu jest nie tylko pomoc poprzez przekazywanie produktów, lecz przede wszystkim wsparcie w procesie stawania się silnymi, pewnymi siebie kobietami, co jednocześnie stanowi misję marki Always.

M. Rafalska

Projekt:Nowe kwalifikacje...

 

Rozpoczęcie rekrutacji uczniów w projekcje Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli CKZiU w Ostrowcu Św.

 

pr nowe kwa1     pr nowe kwa2 

pr nowe kwa3W dniu 13.09.2021 r. odbyło się  spotkanie informacyjno -  rekrutacyjne  uczniów do projektu „Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim., w szczególności uczniowie kształcący się na profilach:  

  • technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich,
  • mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,  fryzjer ,

którzy nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkania informacyjnego:  Kierownik projektu p. Joanna Koczubiej  , Koordynator szkolny p.Marta Krutina , Dyrektor p.Marcin Sitarz    przedstawili  Uczniom  zasady udziału w projekcie oraz podstawowe informacje dotyczące kursów, ich realizacji i zakresu działań .

Uczniowie biorący udział w Kursach projektowych – zdobędą możliwość  nabycia kompetencji i uprawnień wyjątkowo poszukiwanych na polskim i europejskim rynku pracy. Również Przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają potrzebę zatrudniania młodych pracowników już z kursami i uprawnieniami zawodowymi – zyskując wykwalifikowaną kadrę specjalistów w swojej firmie.  

Serdecznie dziękujemy  za zainteresowanie , liczną frekwencję na spotkaniu oraz złożone ankiety rekrutacyjne  J

 

 

ulotka

 

Projekt: Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.