Szkolenia w Biurze Ekspertyz Technicznych i Szkoleń w Radomiu
Pamiętamy
Ślubowanie klas pierwszych 2021r
OGÓLNOPOLSKA AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA w CKZiU
CENTRUM KSZTŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO - ZAPRASZA!
Stacja Kontroli Pojazdów
Pracownia Fryzjerska

22 – 26 listopada DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA W SAMOCHODÓWCE

 pck3  pck1

pck2 Jak co roku w dniach  22-26 listopada obchody święta Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mają wyjątkowy charakter.    W tym roku również były szczególne, gdyż nasi uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z honorowymi krwiodawcami.  Prelekcje przeprowadzili przedstawiciele Świętokrzyskiego Oddziału Rejonowego PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim, panowie: Janusz Czupryński i Zygmunt Tobiasz.W trakcie spotkań  uczniowie dowiedzieli się, jak ważnym elementem dla ratowania ludzkiego życia są zapasy krwi.

Nie zabrakło  w tych dniach również życzeń i gratulacji dla młodych krwiodawców za udział wakcjach oddawania krwi ze strony Oddziału Rejonowego PCK  w Ostrowcu Świętokrzyskim w trakcie miejskich obchodów  Honorowego Krwiodawstwa.

Akcją kończącą obchody był udział naszej młodzieży w kolejnej zbiórce oddawania krwi 

"OBSŁUGA URZĄDZENIA KTS 980 (KTS 590 i DCU 220) FIRMY BOSCH ORAZ OPROGRAMOWANIA ESI 2.0"

szkolenie1   szkolenie2

Dnia 15.11.2021 roku odbyło się szkolenie dla kadry nauczycielskiej CKZiU w Ostrowcu Świętokrzyskim na temat : "OBSŁUGA URZĄDZENIA KTS FIRMY BOSCH ORAZ OPROGRAMOWANIA ESI 2.0".

Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu unijnego pod nazwą " Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim".

W szkoleniu wzięło udział 13 nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu. Zaawansowany zestaw KTS 980 (KTS 590 i DCU 220) zapewnia warsztatom samochodowym zwiększoną zdolność do skutecznego diagnozowania coraz bardziej złożonych pojazdów.  Praca na ekstranowoczesnym testerze diagnostycznym przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć i podniesienia jakości kształcenia.

Organizator przedsięwzięcia: Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o w Starachowicach reprezentowana przez Panią Joannę Koczubiej.

Szkolny koordynator projektu: Pani Marta Krutina.

Prowadzący szkolenie: przedstawiciel firmy INTER TEAM – Pan Jarosław Buszek.

Wybrana oferta w programie "Aktywna tablica"

 Do realizacji zamówienia wybrano:

Aktywnie w szkole

Michał Grandyberg

Zawady 11D

98-235 Błaszki

MyBoardGreyUp65”

Oferta w pełni spełnia wymogi i oczekiwania pod względem jakości i funkcjonalności w wykorzystaniu na zajęciach edukacyjnych.

Szkolenia w Biurze Ekspertyz Technicznych i Szkoleń w Radomiu

 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w dniach 8-10 listopada 2021 roku
w profesjonalnych szkoleniach technicznych o następującej tematyce:

  • " Układy ABS, ASR, ESP, SBC, elektryczny hamulec postojowy oraz wspomaganie układów kierowniczych";

  • " Przeprogramowanie sterowników pojazdów zgodnych z normą Euro 5 i Euro 6, PassThru".

Szkolenie miało miejsce w siedzibie ” Biura Ekspertyz Technicznych i Szkoleń - Sławomir Olszowski” w Radomiu. Warto dodać, że ww. firma jest Europejskim Centrum Szkolenia Rzeczoznawców Samochodowych.

Warsztaty szkoleniowe przeprowadzili wykwalifikowani trenerzy BETiS: Pan Przemysław Czeczot oraz Pan Krzysztof Rzeszut.

Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu unijnego pod nazwą " Nowe kwalifikacje uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim".

Organizator przedsięwzięcia: Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o w Starachowicach reprezentowana przez Panią Joannę Koczubiej.

Szkolny koordynator projektu: Pani Marta Krutina.

Opiekun młodzieży podczas wyjazdu i szkolenia: Pan Daniel Kapusta.

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.