orzel

Kolejne szkolenia wyjazdowe w projekcie Nowe Kwalifikacje Uczniów i Nauczycieli CKZiU w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Szkolenia w Biurze Ekspertyz Technicznych i Szkoleń w Radomiu
CENTRUM KSZTŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO - ZAPRASZA!
Stacja Kontroli Pojazdów
Pracownia Fryzjerska

22 – 26 listopada DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA W SAMOCHODÓWCE

 pck3  pck1

pck2 Jak co roku w dniach  22-26 listopada obchody święta Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mają wyjątkowy charakter.    W tym roku również były szczególne, gdyż nasi uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z honorowymi krwiodawcami.  Prelekcje przeprowadzili przedstawiciele Świętokrzyskiego Oddziału Rejonowego PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim, panowie: Janusz Czupryński i Zygmunt Tobiasz.W trakcie spotkań  uczniowie dowiedzieli się, jak ważnym elementem dla ratowania ludzkiego życia są zapasy krwi.

Nie zabrakło  w tych dniach również życzeń i gratulacji dla młodych krwiodawców za udział wakcjach oddawania krwi ze strony Oddziału Rejonowego PCK  w Ostrowcu Świętokrzyskim w trakcie miejskich obchodów  Honorowego Krwiodawstwa.

Akcją kończącą obchody był udział naszej młodzieży w kolejnej zbiórce oddawania krwi 

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.