Wybrana oferta w programie "Aktywna tablica"

 Do realizacji zamówienia wybrano:

Aktywnie w szkole

Michał Grandyberg

Zawady 11D

98-235 Błaszki

MyBoardGreyUp65”

Oferta w pełni spełnia wymogi i oczekiwania pod względem jakości i funkcjonalności w wykorzystaniu na zajęciach edukacyjnych.