Oferta studiów zagranicznych

studia zagraniczne

Przedstawicielka uczelni zagranicznych zapoznała młodzież naszej szkoły z ofertą studiów zagranicznych w takich krajach jak Dania, Holandia, Szwecja i Łotwa.

Zostały im przedstawione uczelnie techniczne, artystyczne, biznesowe, medyczne.

Przedstawicielka uczelni podzieliła się swoim doświadczeniem szczegółowo omawiając warunki przyjęcia na uczelnie, aplikowanie, warunki otrzymania stypendium, warunki zakwaterowania, proces nauczania i otrzymywania zaliczeń w poszczególnych krajach, życie studenckie, pracę w trakcie i po studiach, aspekty życia codziennego w wymienionych krajach. W trakcie prezentacji młodzież miała możliwość zadawania pytań. Spotkania online cieszyły się wysoką frekwencją i zainteresowaniem młodzieży.