CENTRUM KSZTŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO - ZAPRASZA!
Stacja Kontroli Pojazdów
Pracownia Fryzjerska
Umowa o dofinansowanie projektu- podpisana!!!
Realizacja Programu ,,Wybierz Życie Bez Cukrzycy"
SAMOCHODÓWKA pomaganie ma we krwi!!

Tydzień Profilaktyki Zdrowotnej cd

Tydzień Profilaktyki Zdrowotnej to wydarzenie, które na dobre zagościło w ostrowieckiej ,,Samochodówce". W tym roku w całości poświęcony jest profilaktyce zapobiegania nowotworów kobiecych oraz wsparciu psychologicznym i społecznym kobiet będących w trakcie leczenia. W związku z tym powstał projekt Kobiety- Kobietom na Dzień Kobiet. Składa się on z następujących aktywności: 1) Konferencji z udziałem psychologów Anny Adamskiej pracującej z osobami dotkniętymi nowotworem oraz ich rodzinami, Magdaleny Majewskiej reprezentującej Fundację Wyspa Pomocy pracującej z dziećmi i młodzieżą borykającymi się z problemami natury psychologicznej oraz Stowarzyszeniu Amazonki będącego opoką dla wszystkich kobiet potrzebujących wsparcia, informacji, obecności. 2) PRZYCięcie✂️ czyli działania na rzecz Fundacji Rak'n'Roll. Uczennice Samochodòwki wraz z opiekunami Warsztatów Szkolnych dokonają strzyżenia uczennic ze szkół podstawowych, które włączyły się do naszej akcji: PSP 10 i PSP 14. Włosy zostaną przekazane na szczytny cel jakim są peruki damskie♥️. 3) Uczennice Samochodòwki wraz z nauczycielami: Anną Tomaszewską, Anną Gęburą, Dorotą Borecką, Magdaleną Rafalską, Magdaleną Majewską oraz partnerami inicjatywy Starostą p. Marzeną Dębniak, Radną Rady Powiatu p. Agnieszką Rogalińską, Przewodniczącą Rady Miasta p. Ireną Rondudą- Dudek, panią redaktor G O Anną Mroczek, właścicielką Cukierni i Piekarni,,Skalski" Dominiką Skalską oraz cudowną, energiczną kobietą -babcią pracującą p. Urszulą Wasek będą brały udział w filmie mającym na celu motywowanie kobiet w każdym wieku do wykonywania badań profilaktycznych oraz zgromadzenie środków pieniężnych na działania Fundacji Rak'n'Roll.

Na zakończenie projektu powstanie Chellenge ,,Z ust do ust" mający za zadanie nominowanie przez kobiety innych kobiet do przekazania pozytywnego przesłania kolejnym wspierającym akcję oraz wpłat dowolnych cegiełek na w/w Fundację. Tydzień Profilaktyki uczniowie Samochodòwki zakończą honorowym oddaniem krwi jako źródła życia.

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.