fot.IPN
CENTRUM KSZTŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO - ZAPRASZA!
Stacja Kontroli Pojazdów
Pracownia Fryzjerska
Realizacja Programu ,,Wybierz Życie Bez Cukrzycy"
SAMOCHODÓWKA pomaganie ma we krwi!!

,,Z INNEJ PERSPEKTYWY"

Uczniowie CKZiU ,,Samochodówki" rozpoczynający udział w pilotażowym projekcie ,,Z INNEJ PERSPEKTYWY" czyli relacja nastolatek-senior. Fundacji Wyspa Pomocy przy współpracy z instytucjami miejskimi tj; Agencja Rozwoju Lokalnego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Uniwersytet III Wieku, Osiedlowy Klubu Aktywnych Seniorów.

https://swietokrzyskie.cozadzien.pl/swietokrzyskie/magdalena-majewska-i-anna-gebura-nasza-wyspa-pomocy-sluzy-wszystkim-pokoleniom/55847?fbclid=IwAR0oltASP25isTpRRa9QCkA4VC17ijlgQxhq63aLGsuVZS2jY-4HPEEZGAs

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.