Święto Narodowe 3 Maja
Walentynki w CKZiU
Hej kolęda, kolęda....
Nasi Finaliści III-go Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej
SAMOCHODÓWKA pomaganie ma we krwi!!
Diagności z CKZiU w Ostrowcu Św. Mistrzami Polski Diagnostów. GRATULACJE!!!!!
Michał Choina - I miejsce w II Wojewódzkim Turnieju Szachowym
SAMOCHODOWY TURNIEJ SZKÓŁ ŚREDNICH -I miejsce!!!

Mikołajkowa akcja krwiodawstwa w Samochodówce

  

https://www.youtube.com/watch?v=5agCyVb9IFA&feature=share&fbclid=IwAR2WyhuySTUnzNhaRO8X87W3AFe42WdsOGdMT4x_HOSyJrVmBDkOldtkJOo

W piątek 6 grudnia 2019 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św. uczniowie naszej szkoły, pozostałych ostrowieckich szkół średnich, jak również nauczycielka p. Anna Gębura spotkali się na wspólnej mikołajkowej akcji krwiodawstwa. Już od rana wielu chętnych czekało w kolejce, aby wziąć udział w zbiórce krwi. Wiedzą, że każda kropla krwi jest cenna. W ciągu kilku godzin 58 osób przeszło badania wstępne i oddało krew. Młodzi ostrowieccy krwiodawcy zebrali 26 litrów krwi i zasłużyli na ogromne podziękowania, gdyż oddając własną krew, przekazali drugiemu człowiekowi w darze życie. Był to z pewnością najdroższy prezent mikołajkowy.

Temu wydarzeniu towarzyszył piękny jubileusz 40 -lecia powstania klubu HDK w Samochodówce . Wszystko zaczęło się wiele lat temu, w 1964 roku, kiedy nauczyciel, Zdzisław Terpiłowski pierwszy raz oddał krew ratując życie nieznanej mu, młodej matce. Przeżycia te tkwiły głęboko w świadomości honorowego dawcy krwi i uzmysłowiły znaczenie, jakie niesie ze sobą ta szczytna idea. I tak zrodziła się chęć ratowania chorych. Po licznych rozmowach z młodzieżą założył Klub Honorowych Dawców Krwi w miejscu pracy i zorganizował w 1979 roku pierwsze, grupowe oddawanie krwi na terenie szkoły.

-Był to szok społeczności szkolnej. Na dziedziniec wjechała karetka pogotowia i długo nie milkła syrena, jak do wypadku. Wszyscy cisnęli się do okien i dopytywali, co się stało. Po chwili z samochodu wyszła dr Wesołowska ze swą ekipą oraz sprzętem i udała się do gabinetu lekarskiego, który znajdował się w szkole. Po badaniu nastąpiło oddawanie krwi. Było to wydarzenie długo pamiętane w naszej szkole – wspomina założyciel Klubu i zasłużony krwiodawca. Zdzisław Terpiłowski ma mnóstwo podziękowań i odznaczeń. Najbardziej ceni sobie „Kryształowe Serce”, które otrzymał uchwałą kapituły PCK w 1993 roku. Pan Terpiłowski przyczynił się niewątpliwie do rozpropagowania idei honorowego krwiodawstwa w Samochodówce.

Przez następne lata działalność Klubu była równie intensywna. Kolejny opiekun i zasłużony krwiodawca, pan Zdzisław Solnica organizował akcje oddawania krwi, w który bardzo wielu uczniów z Samochodówki uczestniczyło. Przez kolejne lata opiekę nad Klubem sprawowała pani Henryka Wosik. Od kilku lat działania te propaguje w szkole Magdalena Rafalska.

Akcje honorowego krwiodawstwa to już tradycja życia szkolnego. Co najmniej dwa razy w roku młodzież ucząca się w naszej szkole daje przykład bezinteresowności, chętnie oddając cząstkę siebie dla chorych i cierpiących osób. Wpływ na takie pozytywne decyzje uczniów mają z pewnością spotkania z honorowymi krwiodawcami, którzy z wielkim zaangażowaniem promują i rozwijają czerwonokrzyską ideę. Cyklicznie prowadzone są w naszej szkole prelekcje z przedstawicielami Świętokrzyskiego Oddziału Rejonowego PCK w Ostrowcu Św. panami: Januszem Czupryńskim i Zygmuntem Tobiaszem. W czasie tych spotkań przybliżają oni historię honorowego krwiodawstwa, dzielą się swoimi doświadczeniami i wyjaśniają wszelkie wątpliwości nurtujące krwiodawców.

Mikołajkowa akcja w Samochodówce zakończyła się wielkim sukcesem. Cieszy fakt, że tego dnia tak wielu młodych ludzi ofiarowało innym najpiękniejszy prezent i w ten wspaniały sposób mogliśmy tak licznie świętować 40 – lecie Klubu HDK w 100 rocznicę PCK. Przez 40 lat setki uczniów oddało cząstkę siebie innym, uratowało czyjeś zdrowie i życie, stając się wzorem do naśladowania.

Dyrektornaszej szkoły nie krył dumy z postawy młodzieży CKZiU. Podziękował wszystkim uczniom biorącym udział w akcji krwiodawstwa za odwagę, poświęcenie i wspaniały przykład bezinteresownej pomocy niesionej drugiemu człowiekowi.

Tę piękną tradycję w naszej szkole kontynuuje opiekunka PCK p. Magdalena Rafalska, której dziękujemy za zorganizowanie kolejnej tego typu akcji

   

 lokalna24

 

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.