TARGI EDUKACJI I PRACY W CKZIU

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VIII szkoły podstawowej, klas III gimnazjum, szkół średnich, studentów i absolwentów, a także osoby bezrobotne i poszukujące pracy na Targi Edukacji i Pracy do CKZiU.PLAKAT TRAGI 2019