GALA STYPENDYSTÓW STAROSTY POWIATU OSTROWIECKIEGO czerwiec 2019r.
Staże w Budapeszcie maj/czerwiec 2019r
Staże w Milano - stadion San Siro
Milano - Muzeum nauki i technologii Leonardo Da Vinci
Staże w Budapeszcie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w wojewódzkim rankingu „Perspektyw” 2019

W wojewódzkim rankingu „Perspektyw” Technikum nr 4 zostało sklasyfikowane na wysokim 14 miejscu. W powiecie ostrowieckim nasza szkoła znalazła się na „podium” – zajęła miejsce drugie. 

Zgodnie z postanowieniem Kapituły „Perspektyw” technika są oceniane za pomocą czterech kryteriów: sukcesy w olimpiadach 20%, matura – przedmioty obowiązkowe 20%, matura – przedmioty dodatkowe 30%, wyniki egzaminów zawodowych 30%.

Wysoka pozycja naszej szkoły w rankingu to wspólny sukces uczniów - szczególnie ubiegłorocznych absolwentów kształcących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik i technik usług fryzjerskich, nauczycieli i dyrekcji szkoły.

 

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.