GALA STYPENDYSTÓW STAROSTY POWIATU OSTROWIECKIEGO czerwiec 2019r.
Staże w Budapeszcie maj/czerwiec 2019r
Staże w Milano - stadion San Siro
Milano - Muzeum nauki i technologii Leonardo Da Vinci
Staże w Budapeszcie

Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze

Zakończyliśmy kolejną edycję projektu pod hasłem „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2018”. Organizatorami projektu były: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach oraz Allegro sp. z o.o.. Patronat nad przedsięwzięciem objął: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Do projektu, który trwał od września do grudnia, przystąpiły tysiące uczniów ze 120 szkół z całego województwa, w tym nasza szkoła. Przez ten czas odbyły się spotkania młodzieży z funkcjonariuszem Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Powiatowej Komendy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, przedstawicielem firmy Allegro, przeprowadzone zostały również zajęcia przygotowane przez nauczycieli dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci. Wychowawcy na spotkaniach zwracali rodzicom uwagę, na jakie zagrożenia płynące z używania Internetu oraz mediów społecznościowych powinni być wyczuleni i na co powinni zwracać uwagę korzystającym z sieci dzieciom. Jednak to przede wszystkim uczniowie musieli wykazać się znajomością tematu oraz różnymi zdolnościami. W ramach konkursu kończącego projekt mieli oni za zadanie przygotować w formie elektronicznej infografikę na temat „Internet w województwie świętokrzyskim”. Wszystkie prace miały promować bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu, a program przede wszystkim miał na celu uczyć dzieci, młodzież i ich rodziców zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz możliwości wykorzystania sieci. Nad realizacją wszystkich działań związanych z projektem czuwały nauczycielki: Magdalena Rafalska i Urszula Sowa.

 

 

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.