UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
GALA STYPENDYSTÓW STAROSTY POWIATU OSTROWIECKIEGO czerwiec 2019r.
Staże w Budapeszcie maj/czerwiec 2019r
Staże w Milano - stadion San Siro
Milano - Muzeum nauki i technologii Leonardo Da Vinci
Staże w Budapeszcie

Zmagania z językiem polskim

28 listopada 2018r w naszej szkole odbył się szkolny konkurs biblioteczny ,,Zmagania z językiem polskim''. Uczestniczyli w nim uczniowie klas technikalnych CKZiU. Organizatorki to: p. M. Partyka i p. A. Frejlich. Celem konkursu było: zachęcenie młodzieży do posługiwania się na codzień poprawną polszczyzną, sprawdzenie umiejętności i wiadomości z zakresu nauki o języku polskim oraz rozbudzenie zamiłowania do pięknej polszczyzny.
Uroczystego otwarcia dokonał pan dyrektor M. Sitarz, który w swojej przemowie zwrócił uwagę na to, że w wielu rankingach język polski uchodzi za najtrudniejszy dla cudzoziemców i nie tylko.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: p. U. Sowa, p. A. Frejlich, p. M. Szurek. Konkurs składał się z wielu ciekawych konkurencji. Podczas dwóch etapów uczniowie odpowiadali między innymi na wylosowane pytania. Do rundy finałowej weszły 4 drużyny. Laureatami konkursu zostali uczniowie:

1 miejsce: Małgorzata Jaśkiewicz kl.IIt4m/f, Jacek Podczasi kl.IIt4m/f, Jakub Zdyb kl.IIt4m/f
2 miejsce: Jakub Karbowniczek kl.IIt4a, Jakub Dąbrowski kl.IIt4a, Jakub Szczerbiński kl.IIt4a
3 miejsce: Radosław Dziułka kl.It4m/f, Jakub Oleszczuk kl.It4m/f, Michał Zając kl.It4m/f

Zwycięzcy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy, a pozostali zawodnicy słodycze.

 

konkurs j. pol. bibl   konkurs j.pol

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.