Praktyki w Mediolanie dobiegły końca...
SZKOLNE JASEŁKA - BOŻE NARODZENIE 2018
Finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej 14-12-2018
"DUMNI Z BYCIA POLAKAMI"- I miejsce w konkursie fotograficznym
AKADEMIA Z OKAZJI 100 -lecia ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
konkurs halloween
NARODOWE CZYTANIE 2018 "PRZEDWIOŚNIE"

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia "Nowe Horyzonty "

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 10/2018 Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia "Nowe Horyzonty" - KRS: 0000369480 - z siedzibą
w Ostrowcu Św., ul. A. Mickiewicza 1 z dnia 7 czerwca 2018 r. o rozwiązaniu
Stowarzyszenia, wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia "Nowe Horyzonty" z siedzibą
w Ostrowcu Św.
Adres do korespondencji: 27 - 400 Ostrowiec Św., ul. A. Mickiewicza 1.
Likwidatorami Stowarzyszenia zostały ustanowione: Małgorzata Bajerczak, Małgorzata
Cholewińska i Monika Włodarska.
Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie
do 7 września 2018 roku na powyżej podany adres Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie nie posiada zobowiązańp finansowych.
Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.