Stypendia Starosty Powiatu Ostrowieckiego 2018r
Wieczór piękna z MARY KAY
Piknik rodzinny
TURNIEJ SPORTOWY O MISTRZOSTWO SAMOCHODÓWKI maj 2018
KIERMASZ TRADYCJI WIELKANOCNYCH
Korowód Niepodległości. 100 lat Niepodległej!.
Ćwiczenie jazdy samochodem na symulatorze- Politechnika Świętokrzyska
II Ogólnopolski Konkurs Fryzur Historycznych „Fryzjerska Odyseja” pt. „Król, dama, walet…”

GLOBALNE ZAGROŻENIA NASZEJ PLANETY – międzyklasowy konkurs

ziemia


Dzień Ziemi tradycyjnie co roku obchodzony jest 22 kwietnia, a jego celem jest promowanie ochrony środowiska, rozszerzanie świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody, czy globalne ocieplenie a także zaśmiecenie środowiska odpadami zrobionymi z tworzyw sztucznych. W tym roku akcja oczyszczania naszej planety przebiegała pod hasłem "End Plastic Pollution".
Jak co roku, w związku z obchodami Dni Ziemi w naszej szkole, odbył się konkurs wiedzy „Globalne zagrożenia naszej planety”, którego celem było uświadamianie młodzieży zależności stanu środowiska przyrodniczego od działalności człowieka.
W konkursie wiedzy wzięło udział 16 uczniów z klas pierwszych. Uczniowie rozwiązywali test składający z 15 pytań - 9 zamkniętych i 6 otwartych, dotyczących wpływu zanieczyszczeń na środowisko przyrodnicze oraz sposobów jego ochrony. Maksymalnie uczniowie mogli zdobyć 24 punkty. Laureatami konkursu zostali: Maciej Górczyński, Kinga Wolska, Bartłomiej Żelazowski i Michalski Paweł.
Młodzież promując działania na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska zorganizowała akcję zbierania śmieci w okolicy szkoły.

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.