Lash Love - spotkanie kosmetyczne Mary Kay
NARODOWE CZYTANIE 2018 "PRZEDWIOŚNIE"
Stypendia Starosty Powiatu Ostrowieckiego 2018r
TURNIEJ SPORTOWY O MISTRZOSTWO SAMOCHODÓWKI maj 2018
Korowód Niepodległości. 100 lat Niepodległej!.
Ćwiczenie jazdy samochodem na symulatorze- Politechnika Świętokrzyska
II Ogólnopolski Konkurs Fryzur Historycznych „Fryzjerska Odyseja” pt. „Król, dama, walet…”

„TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”


13 kwietnia 2018 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbył się regionalny etap Ogólnopolskiego Konkursu „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczna 4. edycja 2017/18 dotyczyła wiedzy o Niemczech.
Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Odbywa się on pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe Institut w Krakowie i Warszawie. Patronat honorowy nad etapem regionalnym objął Starosta Ostrowiecki, pan Zbigniew Duda.
Celem konkursu jest rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi, propagowanie wychowania proeuropejskiego, budowanie postawy otwartości na inne kultury, krzewienie ducha tolerancji i szacunku, doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej do poszerzania i prezentacji własnej wiedzy oraz przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego.
II etap konkursu – regionalny, został przeprowadzony przez koordynatora regionalnego – panią Jadwigę Wojsę, przedstawicielkę PSNJN – region Starachowice, przy współpracy pani Iwony Szot–Zbrojnej – nauczycielki języka niemieckiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św.


W konkursie rywalizowało 9 drużyn 3-osobowych ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowieckiego i starachowickiego: (Liceum Ogólnokształcące Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Św., Liceum Ogólnokształcące Nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św., Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św., Zespół Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Św., Zespół Szkół nr 2 w Ostrowcu Św., Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Św., Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św., Niepubliczne Liceum im. St. Konarskiego w Ostrowcu Św., Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach).
Zwycięzcą naszego regionu została drużyna z Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Św. Trzeci etap konkursu odbędzie się w Goethe Institut w Krakowie w dniu 27.05.2018 r.
Naszą szkołę reprezentowali: Emil Zelga (III t4a), Kacper Sałaga (III t4a) i Robert Lipiarz (II tmf). Drużyna w wyrównanej dogrywce o miejsce trzecie ostatecznie uplasowała się na piątym. Uczniów do konkursu przygotowywała pani Iwona Szot-Zbrojna.
Wszyscy uczestnicy etapu regionalnego otrzymali z rąk dyrektora CKZiU pana Marcina Sitarza dyplomy oraz upominki ufundowane przez starostę ostrowieckiego pana Zbigniewa Dudę i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, a zwycięzcy dostali dodatkowo nagrody książkowe.

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.