Lash Love - spotkanie kosmetyczne Mary Kay
NARODOWE CZYTANIE 2018 "PRZEDWIOŚNIE"
Stypendia Starosty Powiatu Ostrowieckiego 2018r
TURNIEJ SPORTOWY O MISTRZOSTWO SAMOCHODÓWKI maj 2018
Korowód Niepodległości. 100 lat Niepodległej!.
Ćwiczenie jazdy samochodem na symulatorze- Politechnika Świętokrzyska
II Ogólnopolski Konkurs Fryzur Historycznych „Fryzjerska Odyseja” pt. „Król, dama, walet…”

INNOWACJA dla zawodu TECHNIK MECHANIK.

innowacje
W marcu 2018 roku uczniowie z I klasy technik mechanik o specjalności użytkowanie obrabiarek skrawających rozpoczęli zajęcia z rysunku komputerowego, w ramach I etapu innowacji pedagogicznej pt. „Obsługa i programowanie obrabiarek CNC użytkowanych na lokalnym rynku pracy”. Celem dodatkowych zajęć jest poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów, służące wzrostowi ich mobilności i komunikatywności, a w efekcie osiągnięcie przez nich sukcesu zawodowego.
W klasie II i III uczniowie odbędą dodatkowe zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwach lokalnego rynku pracy, dzięki którym zdobędą nowe umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a także poznają nowoczesne materiały oraz technologie produkcji, co w przyszłości przyczyni się do znalezienia atrakcyjnej pracy, która zapewni im realizację aspiracji zawodowych i godziwe warunki życia. Nad prawidłową realizacją zajęć czuwają autorzy innowacji: Małgorzata Cholewińska, Urszula Jop oraz Waldemar Szymoniak.

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.