Turniej Szachowy o Puchar Starosty Powiatu Ostrowieckiego
Nasi uczniowie w XX edycji Olimpiady Techniki Samochodowej. Warszawa 2019 r.
Staże w Mediolanie dobiegły końca...
SZKOLNE JASEŁKA - BOŻE NARODZENIE 2018
Finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej 14-12-2018
"DUMNI Z BYCIA POLAKAMI"- I miejsce w konkursie fotograficznym
AKADEMIA Z OKAZJI 100 -lecia ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

INNOWACJA dla zawodu TECHNIK MECHANIK.

innowacje
W marcu 2018 roku uczniowie z I klasy technik mechanik o specjalności użytkowanie obrabiarek skrawających rozpoczęli zajęcia z rysunku komputerowego, w ramach I etapu innowacji pedagogicznej pt. „Obsługa i programowanie obrabiarek CNC użytkowanych na lokalnym rynku pracy”. Celem dodatkowych zajęć jest poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów, służące wzrostowi ich mobilności i komunikatywności, a w efekcie osiągnięcie przez nich sukcesu zawodowego.
W klasie II i III uczniowie odbędą dodatkowe zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwach lokalnego rynku pracy, dzięki którym zdobędą nowe umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a także poznają nowoczesne materiały oraz technologie produkcji, co w przyszłości przyczyni się do znalezienia atrakcyjnej pracy, która zapewni im realizację aspiracji zawodowych i godziwe warunki życia. Nad prawidłową realizacją zajęć czuwają autorzy innowacji: Małgorzata Cholewińska, Urszula Jop oraz Waldemar Szymoniak.

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.