Lash Love - spotkanie kosmetyczne Mary Kay
NARODOWE CZYTANIE 2018 "PRZEDWIOŚNIE"
Stypendia Starosty Powiatu Ostrowieckiego 2018r
TURNIEJ SPORTOWY O MISTRZOSTWO SAMOCHODÓWKI maj 2018
Korowód Niepodległości. 100 lat Niepodległej!.
Ćwiczenie jazdy samochodem na symulatorze- Politechnika Świętokrzyska
II Ogólnopolski Konkurs Fryzur Historycznych „Fryzjerska Odyseja” pt. „Król, dama, walet…”

Nasze spotkania z Klio!


Historia najnowsza Polski budzi wiele zainteresowań wśród naszych uczniów. Szczególnie historia powojenna Polski, kiedy rozwijało się podziemie antykomunistyczne. Mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniach prowadzonych przez wykładowców UJK i IPN w Kielcach. Spotkania odbyły się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.. Pierwszy wykład: „Wyzwoliciele czy okupanci. Armia Czerwona w Polsce w latach 1944-45” przedstawiony przez prof. Grzegorza Miernika 31 stycznia 2018 r. i drugi 28 lutego 2018 r. „Sytuacja polityczna w Polsce w latach 1945-56” – wykładowca, pani Marzena Grosicka oraz „Walczyli o Polskę Niepodległą Żołnierze Niezłomni na Kielecczyźnie 1945-56” – wykładowca dr Ryszard Śmietanko-Kruszelnicki. Oba wykłady pozwoliły młodzieży zdobyć dodatkowe informacje o jakże trudnej sytuacji w Polsce powojennej. Z pewnością uczniowie znają już odpowiedzi, jaką rolę odegrała Armia Czerwona na ziemiach polskich oraz w jakich warunkach następowało przejęcie władzy w Polsce przez komunistów we wskazanym okresie.
Uczestnicząc w spotkaniach wpisujemy się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Czekamy na kolejne wykłady historyczne.

Patronat naukowy
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu

SWF file not found. Please check the path.